Betekenis van:
doorvliegen

doorvliegen
Werkwoord
  • vliegend gaan door

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De en-route netto vliegbaangegevens met twee uitgevallen motoren dienen zodanig te zijn dat het vliegtuig bij de verwachte weersomstandigheden vanaf het punt waar twee motoren verondersteld worden gelijktijdig uit te vallen kan doorvliegen tot een luchtvaartterrein waar het mogelijk is te landen en tot volledige stilstand te komen met gebruikmaking van de voorgeschreven procedure voor een landing met twee uitgevallen motoren.
  2. Op een IFR-vlucht mag een gezagvoerder niet doorvliegen naar het geplande bestemmingsterrein tenzij uit de meest recente beschikbare informatie blijkt dat op de verwachte aankomsttijd de weersomstandigheden op de bestemming, of ten minste op één bestemmings-uitwijkhaven, gelijk aan of beter zijn dan de toepasselijke start- en landingsminima voor deze terreinen.
  3. De netto vliegbaan dient zodanig te zijn dat het vliegtuig vanaf kruisvlieghoogte kan doorvliegen naar een luchtvaartterrein waar een landing kan worden gemaakt conform OPS 1.515 c.q. 1.520, waarbij de verticale afstand tussen de netto vliegbaan en de grond en alle hindernissen aan weerszijden van de gehele route die zich bevinden binnen 9,3 km (5 nm) van de geplande grondkoers ten minste 2000 ft dient te bedragen, conform subparagrafen 1 t/m 4: