Betekenis van:
eis

eis (de ~ | meervoud eisen)
Zelfstandig naamwoord
  • vordering krachtens recht of macht
"de eis tot overgave"
"iemands eisen inwilligen"

Hyperoniemen

eis (de ~ | meervoud eisen)
Zelfstandig naamwoord
  • wat een persoon of zaak verlangt om tot zijn recht te komen
"volgens de eisen van betamelijkheid"
"eisen stellen aan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

eis (de ~ | meervoud eisen)
Zelfstandig naamwoord
  • zeer krachtig verzoek om iets
"hoge eisen"
"de eis te [mogen spelen]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

eis
Zelfstandig naamwoord
  • een dwingende vraag

Werkwoord