Betekenis van:
ent

ent (de ~ | meervoud enten)
Zelfstandig naamwoord
  • tak of spruit

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Onderstammen (zonder de ent)
  2. oppervlakte die is beplant met wijnstokken die ongeënt zijn, maar bestemd zijn om van een ent te worden voorzien;
  3. zowel de onderstam als de ent zijn kunstmatig gekweekt zoals bepaald onder a), b) en c), indien het geënte planten betreft.
  4. LOG bevat één of meer van de volgende aangiften DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP en LAN
  5. 10 tot – 20 %– ent van investeringen uit de productie en de verkoop van het soortgelijk product, dat met het oog op de vertrouwelijkheid in een bereik tussen een bepaald minimum en maximum wordt gepresenteerd, is negatief en is tijdens de beoordelingsperiode aanzienlijk gedaald, wat overeenstemt met de hierboven beschreven trend van de winstgevendheid van de verkoop.
  6. 20 tot – 30 %– ent van investeringen uit de productie en de verkoop van het soortgelijk product, dat met het oog op de vertrouwelijkheid in een bereik tussen een bepaald minimum en maximum wordt gepresenteerd, is negatief en is tijdens de beoordelingsperiode aanzienlijk gedaald, wat overeenstemt met de hierboven beschreven trend van de winstgevendheid van de verkoop.
  7. Wanneer een vaartuig dat toestemming heeft om overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2115/2005 op zwarte heilbot te vissen, 50 ton of meer aan vangsten van buiten het gereglementeerde gebied van de NAFO aan boord heeft, moet het secretariaat van de NAFO ten minste 72 uur vóór binnenvaart (ENT) in het gereglementeerde gebied van de NAFO in kennis worden gesteld van de gevangen hoeveelheid aan boord, de positie (lengte/breedte) van de vermoedelijke plaats waar het vaartuig volgens de kapitein zal beginnen te vissen, en de geraamde tijd waarop die positie zal zijn bereikt.
  8. Wanneer een vaartuig dat overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2115/2005 op zwarte heilbot mag vissen, 50 ton of meer aan vangsten van buiten het gereglementeerde NAFO-gebied aan boord heeft, moet het NAFO-secretariaat ten minste 72 uur vóór binnenvaart (ENT) in het gereglementeerde NAFO-gebied in kennis worden gesteld van de gevangen hoeveelheid aan boord, de positie (lengte/breedte) van de vermoedelijke plaats waar het vaartuig volgens de kapitein zal beginnen te vissen, en het geraamde tijdstip waarop die positie wordt bereikt.