Betekenis van:
ethiek

ethiek (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • praktische wijsbegeerte die handelt over wat goed en kwaad is
"medische ethiek"

Synoniemen

Hyperoniemen

ethiek
Zelfstandig naamwoord
 • een praktische wijsbegeerte die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is
"De man die we gisteren ontmoet hebben, is gespecialiseerd in medische ethiek."

Voorbeeldzinnen

 1. Wet van de natuur" (regels in de theologie, filosofie en ethiek, ook ius naturale, "natuurrecht
 2. onderzoek naar ethiek in wetenschap en technologie;
 3. voorwaarden voor een geïnformeerde discussie over ethiek en wetenschap;
 4. De nationale omroepondernemingen moeten de referentie op het gebied van ethiek, kwaliteit en creatieve verbeelding zijn.
 5. Er zal naar behoren rekening worden gehouden met eventuele kwesties in verband met ethiek of privacy overeenkomstig internationale richtsnoeren.
 6. inzake de verlenging van het mandaat van de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën
 7. voldoende kennis van de aard en de ethiek van het beroep en van de algemene beginselen betreffende gezondheid en verpleging;
 8. In het kader van de ethische goedkeuring worden de door de Commissie goedgekeurde modelbrieven gebruikt voor de aanstelling van onafhankelijke deskundigen in ethiek.
 9. kan de EGE intensieve contacten onderhouden met vertegenwoordigers van de verschillende organen op het gebied van de ethiek in de Europese Unie en in de kandidaat-lidstaten.
 10. betreffende de verlenging van het mandaat van de Europese Groep Ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën en van de ambtstermijn van de leden
 11. houdende benoeming van een lid van de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën voor haar derde mandaat
 12. Ethiek in verband met de relatie tussen mens en dier, de intrinsieke waarde van het leven en argumenten voor en tegen het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden.
 13. Met de adviezen van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën wordt nu en in de toekomst rekening gehouden.
 14. houdende benoeming van de leden van de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën voor haar derde mandaat
 15. De adviezen van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën worden en zullen worden in acht genomen.