Betekenis van:
etsen

etsen
Werkwoord
 • een tekening graveren
"een voorstelling etsen"

Synoniemen

Hyperoniemen

etsen
Werkwoord
 • een ets maken
ets (de ~ | meervoud etsen)
Zelfstandig naamwoord
 • gravure; het drukken van kopergravures
"een demonstratie van het maken van een ets"
"met één ets worden verschillende afdrukken gemaakt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Originele gravures, originele etsen en originele litho’s
 2. Apparatuur voor het etsen door middel van anisotrope droge methoden (met plasma), als hieronder:
 3. Apparatuur voor het etsen door middel van anisotrope droge methoden (met plasma), als hieronder:
 4. Apparatuur voor het etsen door middel van anisotrope droge methoden (met plasma), als hieronder:
 5. bezorgdheid omtrent toxiciteit bij herhaalde inademing bij beladingswerkzaamheden en aseptisch verpakken (alle machinetypes), het etsen van printplaten (oud proces) en afvalwaterzuivering.
 6. afval van chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen (bv. galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten en anodisatie)
 7. Vervolgens worden de wafers gereinigd en middels een aantal productiefasen (POCl 3-diffusie, etsen, SiN-antireflexcoating, metalliseren en conditioneren) ontstaan er uiteindelijk zonnecellen.
 8. originele gravures, etsen en litho's (post 9702), postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 9704, alsmede antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan honderd jaar en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 97.
 9. Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, tekeningen, collages en dergelijke decoratieve platen, gravures, etsen en litho's zijn ingelijst, worden ingedeeld onder dezelfde post als die kunstvoorwerpen, voor zover de aard en de waarde van die lijsten in overeenstemming zijn met die van bedoelde kunstvoorwerpen.
 10. bezorgdheid omtrent irritatie van en/of een bijtende werking op de huid en de ogen, afhankelijk van de concentratie, door de blootstelling ten gevolge van het bleken van textiel (batchproces); aseptisch verpakken (oude types dompelbadmachines), het gebruik van perazijnzuur in brouwerijen, het etsen van printplaten (oud proces), metaalplating en het afbreken van eiwitten;
 11. Als „originele gravures, originele etsen en originele litho's”, in de zin van post 9702, worden aangemerkt, die welke rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt van een of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek, met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproductietechniek.
 12. Voor de toepassing van post 8534 worden als „gedrukte schakelingen” aangemerkt, schakelingen verkregen door het vormen op een onderlaag van isolerend materiaal, door een bij het drukken gebruikte werkwijze (bijvoorbeeld inpersen, elektrolytisch opbrengen, etsen) of volgens de zogenaamde dun- of dikfilmtechniek, van stroomvoerende elementen, contacten of andere gedrukte elementen (bijvoorbeeld inductie-elementen, weerstanden, condensatoren), die al dan niet volgens een bepaald schema onderling zijn verbonden, met uitzondering evenwel van elementen die een elektrisch signaal kunnen voortbrengen, gelijkrichten, moduleren of versterken (bijvoorbeeld halfgeleiderelementen).
 13. Andere toepassingen zijn het gebruik bij het bleken van textiel, ontsmetting in de voedselverwerkende industrie, etsen in de elektronicasector, metaalplating, het afbreken van eiwitten, het bleken van tanden, het beroepsmatig verven en bleken van haar, de zuivering van drinkwater en afvalwater, in zeer veel consumentenproducten voor het verven en bleken van haar, producten voor het bleken van huishoudtextiel, reinigingsmiddelen, producten voor het desinfecteren van contactlenzen en producten voor het bleken van tanden.