Betekenis van:
extensief

extensief
Bijvoeglijk naamwoord
  • alles vermeldend; niet intensief; uitgebreid
"extensieve landbouw"
"extensieve veeteelt"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. XX2004.PHE: Fenologische verschijnselen en biotische en abiotische (schade)oorzaken (op perceelniveau — extensief)
  2. het bedrijf is een veehouderij met vrije uitloop waar zoogkoeien extensief worden gehouden;
  3. Grasland vertegenwoordigt 69 % van het totale landbouwareaal in Engeland, Schotland en Wales; daarvan wordt 46 % extensief en 54 % intensief geëxploiteerd.
  4. monitoringprogramma’s worden opgezet om de daadwerkelijke blootstelling van honingbijen aan thiametoxam in gebieden die extensief door bijen voor het fourageren of door bijenhouders worden gebruikt, zo nodig te verifiëren.”.
  5. monitoringprogramma’s worden opgezet om de daadwerkelijke blootstelling van honingbijen aan imidacloprid in gebieden die extensief door bijen voor het fourageren of door bijenhouders worden gebruikt, zo nodig te verifiëren.”.
  6. monitoringprogramma’s worden opgezet om de daadwerkelijke blootstelling van honingbijen aan fipronil in gebieden die extensief door bijen voor het fourageren of door bijenhouders worden gebruikt, zo nodig te verifiëren.”.
  7. monitoringprogramma’s worden opgezet om de daadwerkelijke blootstelling van honingbijen aan clothianidin in gebieden die extensief door bijen voor het fourageren of door bijenhouders worden gebruikt, zo nodig te verifiëren.”.
  8. De toelatingsvoorwaarden moeten risicobeperkende maatregelen omvatten en er moeten zo nodig monitoringprogramma's worden opgezet om de daadwerkelijke blootstelling van honingbijen aan pyridaben in gebieden die extensief door deze bijen voor het fourageren of door bijenhouders worden gebruikt zo nodig te verifiëren.
  9. De 21,2-23,6 GHz- en 24,5-26,5 GHz-banden zijn in het ITU-radioreglement op primaire basis toegewezen aan de vaste dienst en worden door vaste verbindingen extensief gebruikt om te voldoen aan de infrastructuurbehoefte van bestaande 2G- en 3G-mobiele netwerken en om vaste draadloze breedbandnetwerken te ontwikkelen.