Betekenis van:
veelomvattend

veelomvattend
Bijvoeglijk naamwoord
  • alles vermeldend; niet intensief; uitgebreid
"een veelomvattend antwoord"
"een veelomvattend probleem"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. In het kader van het validatieproces wordt nagegaan of het model veelomvattend is.
  2. Gezien de institutionele zwakheden van de Griekse openbare financiën en economie in het algemeen dient Griekenland zo spoedig mogelijk, en reeds met ingang van 2010, een veelomvattend pakket doortastende structurele hervormingen samen te stellen en ten uitvoer te leggen dat verder gaat dan de maatregelen die worden voorgesteld in het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van januari 2010.
  3. Dit plan moet zowel zicht bieden op wat tot stand moet worden gebracht als op de manier waarop alsook de termijn waarbinnen de overgang van het huidige kader van gefragmenteerde informatiesystemen op een veelomvattend Europese informatiesnelweg zich moet voltrekken om alle belanghebbenden bij het goederenvervoer per spoor — infrastructuurbeheerders, spoorwegondernemingen, expediteurs en uiteindelijk de klant — toegevoegde waarde te bieden.
  4. De adviesopdracht die op 14 juli 2003 werd verstrekt aan het als adviseur van de Commissie verkozen accountantskantoor Mazars, was echter veelomvattend en behelsde ook andere risico's voor de levensvatbaarheid van de bank (bijvoorbeeld ook de activiteiten op de kapitaalmarkt en het segment „grote klanten/buitenland”).
  5. Meer in het bijzonder dienen de Griekse autoriteiten erop toe te zien dat de budgettaire consolidatiemaatregelen er ook op gericht zijn om in het kader van een veelomvattend hervormingsprogramma een verbetering van de kwaliteit van de overheidsfinanciën te bewerkstelligen. Tegelijkertijd moeten de autoriteiten snel tot een verdere hervorming van de belastingdiensten overgaan.