Betekenis van:
feces

feces
Zelfstandig naamwoord
 • ontlasting
feces (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • stoffen die via de darmen door mens of dier uitgescheiden worden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Beschrijving van het monster (b.v. feces).
 2. De cloacaswabs moeten met feces bedekt zijn (idealiter 1 g).
 3. Uit elke stapel moeten samengevoegde feces in het totale verzamelmonster vertegenwoordigd zijn.
 4. voor virologisch onderzoek van feces, verzameld in ieder hok waar varkens worden of zijn gehouden.”.
 5. Bij trapkooien zonder mestbanden of mestschrapers moeten de samengevoegde feces in de mestput bemonsterd worden.
 6. Opgelost ureum wordt, evenals voedselresten en feces, afgebroken tot anorganische verbindingen zoals ammoniak en fosfaten.
 7. voor virologisch onderzoek van feces, verzameld in ieder hok waar varkens worden of zijn gehouden.”.
 8. dierlijke feces, urine en mest (met inbegrip van gebruikt stro), afvalwater, gescheiden ingezameld en elders verwerkt
 9. Bij systemen met mestgoten en mestschrapers moeten de samengevoegde feces na het afschrapen van de mestschraper worden genomen.
 10. Het voor bacteriologische analyse verzamelde materiaal moet bestaan uit verse feces uit het gehele bedrijf dat de onderzoekeenheid vormt.
 11. van een systeem met trapkooien die niet recht onder elkaar staan, zodat de feces direct in de mestput vallen.
 12. Urine, feces en grijze amber die afvalproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder de bepalingen van de verordening.
 13. Feces, urine, melk, eieren, afscheidingsproducten uit mond en neus en andere afscheidingsproducten worden – voor zover van toepassing – op de aanwezigheid van het organisme gecontroleerd.
 14. Indien er niet voldoende stof is, wordt een monster van nog eens 150 g natuurlijk gemengde feces of een extra paar overschoentjes genomen.
 15. Bij vermeerderingskoppels in kooisystemen kunnen de monsters bestaan uit natuurlijk gemengde feces afkomstig van mestbanden, mestschrapers of mestputten, naar gelang van het type stal.