Betekenis van:
filteren

filteren
Werkwoord
 • als door een filter te voorschijn komen
"water filteren"
"koffie filteren"

Hyperoniemen

filteren
Werkwoord
 • door een filter halen

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Voor het filteren
 2. Dit gebeurt door middel van mechanisch filteren.
 3. Het DPF-substraat moet poreus zijn om het roet te kunnen filteren.
 4. Om de signalen te filteren, moeten laagdoorlatende filters van de vierde orde of hoger worden gebruikt.
 5. Tijdens het analoge filteren van signalen met verschillende frequenties kunnen faseverschuivingen optreden.
 6. Aanbevolen wordt de verdunningslucht te filteren en met koolstof te wassen om achtergrondkoolwaterstoffen te verwijderen.
 7. Rectificatie: verwerking van de alcohol door distilleren, filteren of een ander procédé.
 8. Aanvullend faseloos digitaal filteren houdt ook de selectie in van doorlaat- en stopbandbreedten en de demping en toelaatbare golfbeweging binnen elke bandbreedte, alsmede de correctie van filterfaseachterstanden.
 9. De tonsillen filteren alle schadelijke stoffen die de mondholte van dieren binnenkomen en moeten bij het slachten van als huisdier gehouden hoefdieren om hygiënische en veiligheidsredenen worden verwijderd.
 10. Voor beide tests is het gebruik van een laagdoorlatend filter bij een geschikte frequentie toegestaan om ruis van hogere frequenties uit te filteren zonder de meting van de respons van het botslichaam significant te beïnvloeden.
 11. De belanghebbenden betogen dat het product van IBIDEN HU tot dezelfde markt behoort als DOC omdat het, naast zijn hoofdfunctie die bestaat uit het filteren van roet, ook HC en CO kan filteren. De autofabrikanten moeten dan beslissen of zij het apparaat voor de uitlaatgasbehandeling opbouwen uit afzonderlijke onderdelen voor het verwijderen van schadelijke gasvormige stoffen en voor de behandeling van deeltjes dan wel of zij hiervoor het multifunctionele onderdeel gebruiken.
 12. Lucchini heeft 220 miljoen ITL (circa 110000 EUR) uitgegeven aan de aankoop van nieuwe filters voor het filteren van de stoom die vrijkomt bij het blussen van de cokes die uit de oven komen.
 13. Het systeem van elektrostatische filters voor het verwijderen van de vluchtige bestanddelen van het gas werd aan een grondige revisie onderworpen om de capaciteit voor het filteren van teer te verhogen.
 14. „Beeldverbetering” (4): het verwerken van elders verkregen informatiedragende beelden met behulp van algoritmen, zoals tijdcompressie, filteren, extractie, selectie, correlatie, convolutie of transformatie tussen domeinen (bijvoorbeeld de snelle Fourier-transformatie („fast Fourier transform”) of de Walsh transformatie („Walsh transform”)).
 15. "Beeldverbetering" (4): het verwerken van elders verkregen informatiedragende beelden met behulp van algoritmen, zoals tijdcompressie, filteren, extractie, selectie, correlatie, convolutie of transformatie tussen domeinen (bijvoorbeeld de snelle Fourier-transformatie (‹fast Fourier transform›) of de Walsh transformatie (‹Walsh transform›)).