Betekenis van:
penetreren

penetreren
Werkwoord
  • binnendringen
"het vijandelijke strafschopgebied penetreren"
"de markt penetreren"

Hyperoniemen

Hyponiemen

penetreren
Werkwoord
  • met geweld ingaan; ongemerkt ontstaan

Synoniemen

Hyperoniemen

penetreren
Werkwoord
  • in alle delen doen doordringen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. er zijn geen andere onderdelen van de trekker die in de helling penetreren.
  2. Bovendien kan het versterken van een onderneming die daarvoor niet bij intracommunautaire handel was betrokken, die onderneming in staat stellen de markt van een andere lidstaat te penetreren.
  3. Het principe van de bepaling met het gereconstrueerde humane epidermismodel berust op de hypothese dat irriterende stoffen door diffusie het stratum corneum kunnen penetreren en cytotoxisch zijn voor de onderliggende cellagen.
  4. Staatssteun kan de begunstigde onderneming helpen haar binnenlandse activiteiten te handhaven of versterken, met als gevolg dat ondernemingen die in andere lidstaten zijn gevestigd de markt van de betrokken lidstaat moeilijker kunnen penetreren.
  5. Wat betreft de markt voor mobiele telefonie, stelt B met name voor om Orange te verplichten een MVNO-aanbod (Mobile Virtual Network Operator) te doen aan exploitanten die deze markt willen penetreren.
  6. De lening van 2000 kan eveneens beschouwd worden als uitvoersteun ten gunste van WAM SpA aangezien die lening hetzelfde doel had als de lening van 1995, namelijk het penetreren van en de uitvoer van producten naar buitenlandse markten (met name de Chinese markt).
  7. Deze ondernemingen waren, in ieder geval in potentie concurrenten van WAM SpA. Als zij besloten zouden hebben om hun producten naar Japan of China uit te voeren, zouden zij zich in een slechtere uitgangspositie dan WAM SpA bevinden aangezien dat laatste bedrijf steun ontving om die markten te penetreren.