Betekenis van:
fragiel

fragiel
Bijvoeglijk naamwoord
  • broos; zeer breekbaar; teer
"een fragiel wezentje"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Uit de bovenbeschreven indicatoren blijkt echter ook dat de bedrijfstak van de Gemeenschap nog steeds fragiel en kwetsbaar is.
  2. Cinematografie is een op een fragiel medium vastgelegde kunstvorm. De overheid moet daarom positieve actie ondernemen om de bewaring ervan te waarborgen.
  3. Na de instelling van antidumpingmaatregelen heeft de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap zich gestabiliseerd, al is deze fragiel gebleven.
  4. De bedrijfstak kon zich echter nog steeds niet volledig herstellen en blijft dus zeer fragiel en kwetsbaar, zoals uit de ontwikkeling in het OT kan worden afgeleid.
  5. Derhalve luidt de conclusie dat de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap zich heeft verbeterd ten opzichte van de periode voorafgaand aan de instelling van de maatregelen, maar nog steeds fragiel is.
  6. Zoals eerder reeds is vermeld, blijft de situatie waarin de bedrijfstak van de Gemeenschap zich bevindt zwak en fragiel, ook al heeft deze zich verbeterd ten opzichte van de periode voorafgaand aan de instelling van de maatregelen.
  7. De conclusie luidt dat de aangemelde concentratie een afzwakking tot gevolg zou kunnen hebben van de zich nu juist ontwikkelende concurrentiedruk die door de DSL-aanbieders op de downstreammarkt van de distributie van betaaltelevisie wordt uitgeoefend, terwijl deze al fragiel is door de zeer sterke positie van Vivendi op alle betaaltelevisiemarkten in Frankrijk.