Betekenis van:
gemachtigd

gemachtigd
 • Een officieel gegeven toelating om te handelen.

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie wordt gemachtigd:
 2. de natuurlijke of rechtspersonen die gemachtigd zijn afvalstoffen te beheren;
 3. de beslissingshoogte tot welke de bemanning gemachtigd is te gaan.
 4. Inspecteurs zijn gemachtigd om gebruikt of gebruiksklaar vistuig te inspecteren.
 5. de vliegtuigtype(n) tot gebruik waarvan de exploitant wordt gemachtigd;
 6. door personen die daartoe niet uitdrukkelijk of stilzwijgend gemachtigd zijn;
 7. de beslissingshoogte tot welke de bemanning gemachtigd is te gaan.
 8. De centrale administrateur en elke registeradministrateur kan het wachtwoord van een gemachtigd vertegenwoordiger voor rekeningen of processen waartoe deze normaal toegang heeft alleen opschorten indien de gemachtigd vertegenwoordiger of de administrateur redelijkerwijs kan aannemen dat de gemachtigd vertegenwoordiger:
 9. gemachtigd vertegenwoordiger”: een natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 23 is gemachtigd de centrale administrateur, een registeradministrateur, een rekeninghouder of een verificateur te vertegenwoordigen;
 10. Zij kunnen in dat geval worden gemachtigd aan de besprekingen van de Raad deel te nemen.
 11. Ondergetekende verklaard dat hij door bovenvermelde vlaggenstaat gemachtigd is tot uitreiking van dit veiligheidscertificaat voor passagiersschepen.
 12. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.
 13. Ondergetekende verklaart dat hij door bovenvermelde vlaggenstaat gemachtigd is tot uitreiking van dit veiligheidscertificaat voor passagiersschepen.
 14. De monsters worden genomen door personen die daartoe door de lidstaten zijn gemachtigd.
 15. de beslissingshoogte tot welke de bemanning gemachtigd is te gaan; of