Betekenis van:
glazig

glazig
Bijvoeglijk naamwoord
 • (van ogen) strak, wezenloos
"glazig kijken (uit je ogen)"
"een glazige blik (in de ogen)"

Synoniemen

Hyperoniemen

glazig
Bijvoeglijk naamwoord
 • als door een onheldere glazen ruit
"Op die vraag gaf de student niet meer dan een wat glazige blik."
glazig
Bijvoeglijk naamwoord
 • als glas; glasachtig
"glazige aardappelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

glazig
Bijvoeglijk naamwoord
 • (van aardappelen) doorschijnend en hard

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren
 2. Korrels van durumtarwe die hun glazig uiterlijk hebben verloren, zijn korrels waarvan het meellichaam niet meer als volledig glazig kan worden beschouwd.
 3. Maximumaandeel aan korrels die geheel of zelfs gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren
 4. Maximumaandeel aan korrels die hun glazig uiterlijk verloren hebben, zelfs gedeeltelijk
 5. Het aantal korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, wordt geteld.
 6. „Durumtarwekorrels die hun glazige uiterlijk verloren hebben” zijn korrels waarvan het meellichaam niet meer als volledig glazig kan worden beschouwd.
 7. percentage korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren ten opzichte van het onderzochte aantal zuivere korrels.
 8. REFERENTIEMETHODE VOOR HET BEPALEN VAN HET GEHALTE AAN DURUMTARWEKORRELS DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK HUN GLAZIG UITERLIJK HEBBEN VERLOREN
 9. Aantal korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, uitgedrukt als percentage van het monster:
 10. Vervolgens wordt het percentage berekend van de korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren.
 11. Deel C: Referentiemethode voor het bepalen van het gehalte aan durumtarwekorrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren
 12. Slechts een deel van het monster wordt gebruikt voor de bepaling van het gehalte aan korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren.
 13. De referentiemethode voor het bepalen van het gehalte aan durumtarwekorrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, wordt hieronder uiteengezet.
 14. wanneer voor durumtarwe het gehalte aan korrels die hun glazig uiterlijk hebben verloren, hoger is dan 20 %, wordt per 1 % of gedeelte van 1 % boven genoemd percentage een prijsverlaging van 0,2 EUR toegepast.
 15. De referentiemethoden voor de in lid 1 bedoelde analyses zijn die welke zijn beschreven in Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie [8].Glazige maïs is maïs van de soort „Zea maïs indurata”, waarvan de korrels een overwegend glazig endosperm hebben (harde of hoornachtige textuur).