Betekenis van:
gouvernement

gouvernement
Zelfstandig naamwoord
  • een groep personen die een land bestuurt
"Het gouvernement van België heeft het zwaar te verduren gekregen met de economische crisis van het afgelopen jaar."
gouvernement
Zelfstandig naamwoord
  • wijze waarop geregeerd wordt

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Vlaamse overheid/le gouvernement flamand.
  2. Geboorteplaats: Olaqloo Sharbajer, gouvernement Al-Sulaymaniyah, Irak.
  3. Deze beschikking is van toepassing in de context van het tweede actieprogramma voor de periode 2007-2010 voor het Waalse Gewest „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture”.
  4. De wetgeving tot uitvoering van Richtlijn 91/676/EEG in Wallonië, „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture”, is vastgesteld en is eveneens van toepassing op de gevraagde afwijking.
  5. In punt 105 van dat arrest wordt overwogen: il ressort expressément tant de la requête, selon laquelle le tarif dont les usines de la requérante bénéficiaient était autorisé par le décret-loi de 1995, que du texte même dudit décret-loi, que „la privatisation [d’Alumix] nécessite le soutien du gouvernement italien […] pour la définition avec ENEL d’un tarif de l’énergie électrique [pour les deux usines], en définissant éventuellement pour l’avenir un contrat à long terme (dix ans) à des prix concurrentiels au niveau européen”, et que [l]e traitement des surcharges [ „sovrapprezzi”] prévu par [la décision n o 13/92 du CIP] […] est supprimé à compter du 31 décembre 2005 [eigen vert.: duidelijk blijkt uit zowel het verzoekschrift dat het tarief dat de fabrieken van verzoekster genoten, werd toegestaan bij het decreto-legge van 1995, als uit de tekst zelf van dat besluit, dat „de privatisering [van Alumix] de steun van de Italiaanse regering vereiste […] om met ENEL [voor de beide fabrieken] een stroomtarief vast te stellen, eventueel via een nieuw langlopend contract (10 jaar) tegen op Europees niveau concurrerende tarieven”, en dat „[d]e behandeling van de in [delibera nr. 13/92 van CIP] vastgestelde toeslagen [„sovrapprezzi”] […] vanaf 31 december 2005 wordt afgeschaft”].