Betekenis van:
graszode

graszode (de ~ | meervoud graszoden)
Zelfstandig naamwoord
  • vierkant afgestoken stuk van zo'n aardlaag
"met graszoden een grasveld aanleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Fixeermiddelen voor losgeslagen graszode
  2. het vernietigen van de graszode op zand- of lössgronden gebeurt in het voorjaar.
  3. In afwijking van lid 1, onder c), is het vernietigen van de graszode in het najaar voor het planten van bloembollen toegestaan.
  4. Deze voorwaarden moeten het opstellen van een bemestingsplan voor elk afzonderlijk bedrijf behelzen, de registratie van bemestingspraktijken door het registreren van meststoffen, periodieke bodemanalysen, groenbedekking in de winter na maïs, specifieke bepalingen inzake het vernietigen van de graszode, een bemestingsverbod vóór het vernietigen van de graszode en de aanpassing van de bemesting om met de bijdrage van vlinderbloemigen rekening te houden.
  5. Deze voorwaarden behelsden het opstellen van een bemestingsplan voor elk afzonderlijk bedrijf, de registratie van bemestingspraktijken door het registreren van meststoffen, periodieke bodemanalyses, groenbedekking in de winter na maïs, specifieke bepalingen inzake het vernietigen van de graszode, een bemestingsverbod vóór het vernietigen van de graszode en de aanpassing van de bemesting om met de bijdrage van vlinderbloemigen rekening te houden.
  6. Een stikstofanalyse aangaande de hoeveelheid minerale stikstof en de parameters ter bepaling van de stikstofbijdrage van de mineralisatie van organisch materiaal wordt na het vernietigen van de graszode uitgevoerd voor elk homogeen deel van het bedrijf.
  7. het vernietigen van de graszode wordt op alle bodemtypen onmiddellijk gevolgd door een gewas met een hoge stikstofbehoefte en de bemesting wordt gebaseerd op een bodemanalyse van de minerale stikstof en andere parameters die als referentie kunnen dienen voor een schatting van de stikstofbijdrage uit de mineralisatie van organisch materiaal in de bodem.