Betekenis van:
handelsonderneming

handelsonderneming
Zelfstandig naamwoord
 • een bedrijf dat gericht is op de tussenhandel
handelsonderneming (de ~ | meervoud handelsondernemingen)
Zelfstandig naamwoord
 • bedrijf dat handelt; onderneming die handel drijft

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Mijn vader heeft zijn diensten aangeboden aan een bekende handelsonderneming.
 2. Sinds 1997 is zij als onafhankelijke handelsonderneming actief.
 3. Dankzij de onbeperkte overheidsgarantie komt EDF in aanmerking voor gunstigere financieringsvoorwaarden dan een handelsonderneming zonder overheidsgarantie.
 4. De onderneming stelde dat de handelsonderneming in feite de verkoopafdeling van de fabrikant is.
 5. Bovendien werd erop gewezen dat de handelsonderneming niet in andere producten handelde.
 6. In dit verband werd vastgesteld dat de handelsonderneming facturen naar de afnemers in de Gemeenschap stuurde en hun betalingen ontving.
 7. Tijdens het onderzoek is gebleken dat Agronova een nieuwe handelsonderneming was die tot de „Acron” Holding company behoorde.
 8. De indiener van het verzoek betwistte eveneens dat de handelsonderneming als een handelsonderneming moest worden beschouwd, aangezien deze meer betrokken was bij het in de handel brengen dan bij de verkoop van meststoffen.
 9. De indiener van het verzoek betwistte dat Agronova verwant is met de bovengenoemde handelsonderneming of enige andere onderneming.
 10. Tot 1997 trad zij op als de agent van een internationale handelsonderneming (die toen door Dimon Inc werd overgenomen).
 11. Net als bij elke handelsonderneming vloeien de inkomsten uit de kortetermijnbelegging van het bedrijfskapitaal bij een scheepvaartonderneming voort uit een normaal financieel beheer.
 12. Het grootste deel van de uitvoer van kaliumchloride van Silvinit naar de Europese Unie in het onderzoektijdvak geschiedde via een Zwitserse handelsonderneming.
 13. Twee groepen producenten/exporteurs lieten verreweg het grootste deel van hun export lopen via een verbonden handelsonderneming in een derde land.
 14. Omdat een handelsonderneming in de praktijk vaak veel minder activa dan passiva heeft, blijkt de opbrengt uit deze verkoop echter zelden voldoende om de schulden te dekken.
 15. Er is vastgesteld dat dezelfde en enige personen die Agronova leidden in feite ook betrokken waren bij de activiteiten van deze handelsonderneming.