Betekenis van:
handelszaak

handelszaak
Zelfstandig naamwoord
  • bedrijf dat handelt; onderneming die handel drijft

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. In dat geval mag de levering slechts een klein deel uitmaken van de activiteiten van de handelszaak; de bedrijven die de leveringen ontvangen, moeten in de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn; en de levering mag slechts bepaalde soorten producten of bedrijven betreffen.
  2. In een dergelijke situatie, als een potentiële vordering onder de belofte tot schadeloosstelling zich zou materialiseren in de toekomst, dan zou de staat, als ze zich gedraagt volgens het principe van de particuliere investeerder in een markteconomie, de vorderingen slechts hebben dienen te dekken tot maximum de waarde van de handelszaak, en niet tot een onbepaald bedrag.
  3. Zij mogen de toepassing echter alleen beperken indien zij van oordeel zijn dat de voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004 volstaan om de doelstellingen inzake levensmiddelenhygiëne te verwezenlijken en wanneer de levering van levensmiddelen van dierlijke oorsprong van een handelszaak aan een ander bedrijf een marginale, lokale en beperkte activiteit is.
  4. De administratieve rechter is met name van oordeel dat de schade (het verkeer is gedurende 7 maanden, de tijd die de werkzaamheden in beslag hebben genomen, onderbroken geweest) vanwege de duur ervan als buitengewoon en speciaal kan worden aangemerkt, doordat deze hoger is dan de lasten die de twee weggebruikers normaliter moeten dragen, en zij hiervoor dientengevolge schadeloos dienen te worden gesteld.Administratieve rechtbank, Montpellier, 23 juni 1999, dhr. Van der Velden, nr. 97-03716: de definitieve sluiting van een camping vanwege een groot overstromingsrisico heeft geresulteerd in buitengewone en speciale schade op grond waarvan de eigenaar recht heeft op schadeloosstelling, aangezien deze sluiting heeft geleid tot stopzetting van de enige beroepsactiviteit van de betrokkene en volledig verlies van zijn handelszaak.