Betekenis van:
hoofdingang

hoofdingang (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • belangrijkste ingang v.e. gebouw
"bij de hoofdingang"
"actievoerders hadden de hoofdingang van het bedrijf geblokkeerd"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De lidstaten kunnen hiervoor gebruik maken van een poster die is gemaakt overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde minimumvoorschriften, en moeten deze permanent duidelijk zichtbaar en duidelijk leesbaar aan de hoofdingang van de deelnemende onderwijsinstelling aanbrengen.