Betekenis van:
illustreren

illustreren
Werkwoord
 • van plaatjes voorzien; illustreren
"hij illustreert zijn boeken allemaal zelf"

Synoniemen

Hyperoniemen

illustreren
Werkwoord
 • verduidelijken
"een uitspraak met een voorbeeld illustreren"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De volgende voorbeelden illustreren deze handelswijze:
 2. Verschillende bedrijfsdocumenten en aandeelhoudersbesluiten illustreren de ontwikkeling van Sovello.
 3. Gelieve te illustreren met voorbeelden van de gebruikte algemene procedures.
 4. De pijlen binnen het kader van de WKK-eenheid illustreren de energiestroom over de systeemgrenzen heen.
 5. Om de verschillende methoden te illustreren, is het zinvol twee componenten te onderscheiden: een risicovrij rendement en een projectgebonden risicopremie:
 6. Aan de hand van de bij de brief gevoegde tabellen illustreren de acht maatschappijen hun argumentering betreffende de volgende punten:
 7. Het mag echter wel grafische afbeeldingen bevatten om het product gemakkelijk identificeerbaar te maken en om de bereidingswijzen te illustreren.
 8. Evenmin lijken de door de Franse autoriteiten verstrekte documenten die moeten illustreren dat France Télécom toegang tot de markt had, overtuigend.
 9. De figuren 4/1 en 4/2 in aanhangsel 4 illustreren de procedure voor de controle van de overeenstemming tijdens het gebruik.
 10. In geval van verschillen tussen installaties of sectoren, wordt u verzocht deze aan de hand van de beschikbare informatie te illustreren.
 11. Om de verschillende methoden te illustreren, is het zinvol twee componenten te onderscheiden, te weten een risicovrij rendement en een projectgebonden risicopremie:
 12. De figuren 4/1 en 4/2 in aanhangsel 4 illustreren de procedure voor de controle van de overeenstemming tijdens het gebruik.
 13. Om de verschillende methoden te illustreren is het zinvol om een onderscheid te maken tussen twee componenten, te weten een risicovrij rendement en een projectgebonden risicopremie:
 14. De volgende punten illustreren de speciale, afzonderlijke status van Gibraltar en het feit dat Gibraltar niet als een regio van het Verenigd Koninkrijk kan worden beschouwd als het om staatssteun gaat.
 15. Om de verschillende methoden te illustreren, is het zinvol twee componenten te onderscheiden, te weten een risicovrij rendement en een projectgebonden risicopremie: passend minimumrendement van een risicodragende investering = risicovrij basispercentage + risicopremie voor de risicodragende investering.