Betekenis van:
toelichten

toelichten
Werkwoord
 • duidelijk maken
"een plan/besluit/voorstel toelichten"
"toelichten wat [je bedoeling/opvatting precies is]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

toelichten
Werkwoord
 • verduidelijken
"Je moet je argumenten toch wat beter toelichten, anders worden ze verworpen."

Voorbeeldzinnen

 1. Laat me toelichten wat ik onder onthouding versta.
 2.  Overige (toelichten): …
 3.  overige (toelichten)
 4. Kunt u deze toelichten?
 5. In voorkomend geval toelichten.
 6. Nee (Kort toelichten):
 7. wijzigingsvoorstellen op de ontwerpbegroting indienen en toelichten.
 8. Zo ja, kunt u dit nader toelichten?
 9. Onbekend: (toelichten waarom geen enkel DG direct verantwoordelijk is)
 10. Indien een andere methode wordt gebruikt, deze toelichten.
 11. De Commissie zal hierna toelichten waarom zij deze drie maatregelen als een concurrentieverstorend voordeel beschouwt.
 12. Wat de eigen bijdrage betreft wilden de Cypriotische autoriteiten een aantal punten toelichten.
 13. De in artikel 3 van Beschikking 2004/904/EG bedoelde personen (rechtspositie toelichten).
 14. Als de luchtvaartmaatschappij daarom vraagt, mag zij haar standpunt mondeling toelichten alvorens een beslissing wordt genomen.
 15. Indien nuttig, kan de Autoriteit ook de door haar gevolgde benadering van bepaalde vraagstukken nader toelichten.