Betekenis van:
inbouwen

inbouwen
Werkwoord
 • omgeven met
"een auto inbouwen"
"ingebouwd raken"

Hyperoniemen

inbouwen
Werkwoord
 • in iets anders gebouwd; in iets bouwen
"de luidsprekers in de radio inbouwen"
"extra trainingen inbouwen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. „achteraf inbouwen”: het installeren van klimaatregelingsapparatuur in een voertuig nadat het is geregistreerd.
 2. maatregelen betreffende het inbouwen van klimaatregelingssystemen in in gebruik zijnde voertuigen en de navulling van in gebruik zijnde klimaatregelingssystemen voorzover zulks niet onder artikel 6 valt;
 3. "technologie" voor de "ontwikkeling" van integratie-"programmatuur" voor het inbouwen van expertsystemen in "numerieke besturings"-eenheden ten behoeve van geavanceerde beslissingsondersteuning voor verrichtingen op de werkvloer;
 4. Bijgevolg zouden zij in de specifieke loopbaanontwikkelingsstrategie dergelijke opties moeten inbouwen en in het kader van hun loopbaanontwikkelings-/beoordelingssysteem elke mobiliteitservaring ten volle moeten waarderen en erkennen.
 5. Vervaardiging waarbij de meerwaarde verkregen als gevolg van de be- of verwerking en eventueel het inbouwen van delen van oorsprong uit het land van vervaardiging ten minste 45 % van de prijs af fabriek van de producten bedraagt.
 6. De kosten van het achteraf inbouwen van roetfilters in schepen worden door de Nederlandse autoriteiten lager ingeschat dan andere „retrofit”-maatregelen (10 tot 60 euro per kilo emissiereductie [13]) en zouden lager zijn dan de aan deeltjesconcentraties verbonden gezondheidskosten (340 euro per kilo in stedelijke gebieden en 80 euro per kilo daarbuiten).
 7. Onverminderd de voorschriften inzake gegevensbescherming mogen de lidstaten in het rijbewijs een opslagmedium (microchip) inbouwen, zodra de specificaties voor de microchip in bijlage I, die strekken tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn en een aanvulling hierop vormen, door de Commissie zijn vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure.
 8. Zo zou het achteraf inbouwen van de filters in dieselauto’s hogere emissiereducties kunnen opleveren dan door de Nederlandse autoriteiten wordt geraamd indien het voor deze maatregel uitgetrokken budget wordt vergroot en wanneer roetfilters vooral worden ingebouwd in voertuigen die veel in stedelijke gebieden rijden, zoals taxi’s.
 9. In de richtsnoeren kunnen tevens passende regels worden vastgesteld die leiden tot een geleidelijke harmonisatie van de beginselen waarop de uit hoofde van de nationale tariefstelsels op producenten en verbruikers („load”) toegepaste tarieven gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking van het vergoedingsmechanisme tussen transmissiesysteembeheerders in nationale netwerktarieven en het inbouwen van passende en efficiënte, locatiespecifieke signalen, zulks in overeenstemming met de in artikel 14 vastgestelde beginselen.