Betekenis van:
omringen

omringen
Werkwoord
  • om iets heen zijn
"een stad/centrum omringen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

omringen
Werkwoord
  • aan alle kanten omgeven
"Hij werd omringd door zijn vijanden."

Voorbeeldzinnen

  1. Op de nationale zijde van de voor circulatie bestemde euromuntstukken zijn de 12 Europese sterren afgebeeld. Deze sterren omringen volledig het nationale ontwerp met het jaartal en de vermelding van de lidstaat van uitgifte.
  2. Een compartiment waarin het laatst bekende klinische geval zich minder dan tien jaar vóór de datum waarop de ziektevrije status is aangevraagd, heeft voorgedaan, of waarvan de besmettingsstatus of die in de wateren die het compartiment omringen, niet bekend was voordat er gerichte bewaking plaatsvond, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden niet zodanig waren dat de ziekte klinisch tot uiting kon komen, kan als vrij van de ziekte worden beschouwd indien het mutatis mutandis aan de voorwaarden van deel I, punt 2, voldoet.