Betekenis van:
ineenstorten

ineenstorten
Werkwoord
  • van zaken; instorten; ineenstorten
"het rijk stort ineen"
"zijn theorie stort ineen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Om deze redenen kan hun markttoetreding, zonder de Chinese invoer, geen verklaring zijn voor het ineenstorten van de prijzen terwijl het verbruik in de Gemeenschap toenam.
  2. Bijgevolg droeg de wereldwijde overcapaciteit in de beoordelingsperiode volgens de Commissie niet aanmerkelijk bij tot het ineenstorten van de prijzen en tot de aanmerkelijke schade die de EG-producenten in het onderzoektijdvak hebben geleden.
  3. Uit het bovenstaande volgt dat de in de loop van de verkoop van AGB1 verleende steun onderdeel is van de algemenere, systematisch door Tsjechië getroffen steunmaatregelen om het ineenstorten van de banksector te voorkomen.
  4. Met andere woorden: de capaciteit en de productie van de vier belangrijkste producenten wereldwijd stegen veel meer in 1999-2000 — het goede jaar waarin de EG-producenten hun prijzen min of meer konden handhaven en winst maakten — dan in 2000-het onderzoektijdvak (2001) — de periode waarin de EG-producenten sterke verliezen leden door het ineenstorten van de prijzen (zie de overwegingen 128 en 131 en de bijbehorende tabellen in de voorlopige verordening).