Betekenis van:
infiltratie

infiltratie (de ~ | meervoud infiltraties)
Zelfstandig naamwoord
  • het doorsijpelen van vloeistoffen
"infiltratie in [het grondwater]"

Hyperoniemen

infiltratie (de ~ | meervoud infiltraties)
Zelfstandig naamwoord
  • binnendringing onder valse voorwendselen
"infiltratie in..."

Hyperoniemen

infiltratie (de ~ | meervoud infiltraties)
Zelfstandig naamwoord
  • het ongemerkt overnemen van buitenlands recht

Hyperoniemen

infiltratie
Zelfstandig naamwoord
  • langzame doordringing
infiltratie
Zelfstandig naamwoord
  • het binnendringen van vijandelijk gebied of bepaalde kringen om informatie te verkrijgen
infiltratie
Zelfstandig naamwoord
  • vochtafzetting

Voorbeeldzinnen

  1. rekening kan worden gehouden met tijdsafhankelijke fysische en chemische kenmerken van het grondwaterlichaam, met inbegrip van de grondwaterstroming en de infiltratie en de filtratiesnelheid in de bodem of ondergrond;
  2. de machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat iedere infiltratie van stoffen of binnendringing van levende wezens, met name van insecten, en iedere ophoping van organische stoffen in zones die niet gereinigd kunnen worden, wordt voorkomen;
  3. Ontwikkeling van een nationale drugsstrategie overeenkomstig de EU-Drugsstrategie voor 2005-2012 en van een goed gestructureerde eenheid die gespecialiseerd is in infiltratie en opleiding met betrekking tot op inlichtingen gebaseerd politiewerk.
  4. Er dient duidelijk te worden aangegeven aan welke voorschriften afvalvoorzieningen voor de winningsindustrieën moeten voldoen uit het oogpunt van ligging, beheer, controle, sluiting, alsmede preventieve en beschermende maatregelen tegen eventuele gevaren voor het milieu, op korte en op lange termijn, en vooral tegen grondwaterverontreiniging door infiltratie van percolaat in de bodem.