Betekenis van:
inlossen

inlossen
Werkwoord
  • vrijkopen
"juwelen inlossen"
"schulden inlossen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Ten tweede lijkt de schade waarnaar de Franse Raad van State bij gebreke van enige andere aanwijzing verwijst, het niet-inlossen van de schuld zelf, een feit dat eveneens de garantie in werking doet treden.
  2. Als zij vervolgens de schulden van deze structuur bij een externe partij zou moeten inlossen, zou in geen enkel contract of juridisch document zijn vastgelegd dat de staat niet verplicht is de schulden van La Poste bij schuldeisers van de opgenomen structuur terug te betalen, aangezien niemand dat kon voorzien.
  3. Zo stelt P. Bon (reeds genoemd): „In deze hypothese, die waarschijnlijk aansluit bij het onderhavige geval, gezien de duidelijke wanverhouding tussen het bedrag waartoe de rechter de gemeente heeft veroordeeld en de beperkte middelen van de gemeente, bevindt de prefect zich in zekere zin in een impasse: het valt immers te betwijfelen dat hij voldoende middelen kan vrijmaken waarmee de gemeente haar schuld volledig zal kunnen inlossen.