Betekenis van:
inspireren

inspireren
Werkwoord
  • de geest gaande maken
"De gebeurtenissen uit zijn jeugd inspireerden hem tot het schrijven van een boek."
inspireren
Werkwoord
  • inspiratie putten; navormen
"zich inspireren op [Hongaarse volksliederen]"
"iets inspireren op iets anders"

Synoniemen

Hyperoniemen

inspireren
Werkwoord
  • inspiratie geven; enthousiast maken
"iemand tot iets inspireren"
"iemand inspireren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Stakeholders die zich bij deze gedragscode aansluiten, moeten voor zich voor zover van toepassing ook laten inspireren door de beginselen die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
  2. Internet wordt gebruikt om lokale terroristennetwerken en personen in Europa te inspireren en mobiliseren en dient ook als bron van informatie over terroristische middelen en methoden, waardoor het als een „virtueel trainingskamp” fungeert.
  3. Ten aanzien van de lijst met nevenactiviteiten waarover de Commissie haar twijfels heeft uitgesproken, merkt de Redersvereniging op dat de Belgische regering zich heeft laten inspireren door de opmerkingen van de OESO en stelsels voor tonnagebelasting in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
  4. Daarnaast moeten de lidstaten en de regio's zich laten inspireren door goede praktijken waar deze zichtbaar positieve resultaten hebben opgeleverd wat betreft groei en werkgelegenheid.Ten tweede zouden de lidstaten en de regio's moeten streven naar duurzame ontwikkeling en de synergieën tussen de economische, sociale en milieudimensie moeten stimuleren.
  5. Meer in het bijzonder wijzen de Belgische autoriteiten erop dat zij zich voor de tekst inzake verwante en tijdelijke activiteiten die de onderneming uitoefent teneinde het personeel en de activa bestemd voor de hoofdactiviteit van de onderneming ten volle te benutten en voorzover deze activiteiten minimaal zijn in vergelijking met deze hoofdactiviteit, hebben laten inspireren door de regeling voor forfaitaire vaststelling op basis van de tonnage in het Verenigd Koninkrijk [25].