Betekenis van:
isoleren

isoleren
Werkwoord
 • afzonderen
"een gen isoleren"
"zich van de buitenwereld isoleren"

Hyperoniemen

Hyponiemen

isoleren
Werkwoord
 • (iets) zo afschermen, dat elektriciteit, warmte, kou of geluid niet meer naar buiten of naar binnen kan treden
"een kamer/woning/leiding isoleren"

Hyperoniemen

isoleren
Werkwoord
 • afsluiten van alle toegang
"De lijders aan deze raadselachtige ziekte werden voor de zekerheid geïsoleerd."
isoleren
Werkwoord
 • een bepaalde stof in zuivere vorm in handen zien te krijgen door deze te scheiden van alle andere stoffen in een mengsel
"Het heeft lang geduurd voordat men erin slaagde alle elementen van de lanthanidereeks te isoleren, maar nu is dat een peuleschil."
isoleren
Werkwoord
 • elektrisch contact onmogelijk maken
"Deze kunststoflaag is voldoende om deze draden te isoleren."
isoleren
Werkwoord
 • warmteuitwisseling voorkomen of verminderen
"Hij isoleerde zijn huis om aan de stijgende brandstofkosten beter het hoofd te kunnen bieden."

Voorbeeldzinnen

 1. afzien van het systematisch verminken, het isoleren of het permanent aangebonden houden van dieren;
 2. Derhalve wordt aanbevolen de tunnel te verwarmen en/of te isoleren volgens de bovenstaande specificaties.
 3. Derhalve wordt aanbevolen deze delen te verwarmen en/of te isoleren overeenkomstig de specificaties van de respectieve beschrijvingen.
 4. Vóór de opaciteitsmeter kan een omloopklep worden geplaatst om deze, behalve tijdens de meting, van de uitlaatgasstroom te isoleren.
 5. Een firewall is een hardware/softwareoplossing om computernetwerken van organisaties te isoleren en deze zo te beschermen tegen externe gevaren.
 6. .14 In installaties met verschillende motoren die uit dezelfde brandstofbron worden gevoed, moeten voorzieningen aanwezig zijn om de brandstoftoevoer- en overloopleidingen naar de afzonderlijke motoren te isoleren.
 7. Deze eigenschap van tapekwaliteit is een specifieke eis van de auto-industrie; zo kunnen de arbeiders de plakband bij het isoleren van de kabels snel afscheuren.
 8. Transformatorspoel voor het opvoeren van de gelijkstroomspanning en het isoleren van hoge en lage spanningen, voor gebruik bij de fabricage van producten die binnen onderverdeling 85043180 vallen [1]
 9. Om dieren te isoleren kan gebruik worden gemaakt van training (zie punt 4.8) of kan de troep door een loop worden gedreven waarin een vangmechanisme is aangebracht.
 10. Om zoogdierinfluenzavirussen in negen tot elf dagen oude geëmbryoneerde kippeneieren te isoleren wordt elk ei gewoonlijk via de allantoïsholte in de amnionholte geïnoculeerd.
 11. Daarnaast kan de Commissie uit de hoofdbepalingen van de PPA’s geen groep elementen isoleren die zij overeenkomstig de methode verenigbaar kan achten met de gemeenschappelijke markt.
 12. Een individueel hok voor kalveren (behalve de hokken voor het isoleren van zieke dieren) mag niet voorzien zijn van muren, maar moet bestaan uit open afscheidingen die een direct visueel en lichamelijk contact tussen de kalveren mogelijk maken;
 13. Zodra de symptomen bij de aubergines worden waargenomen, moet getracht worden de bacterie weer te isoleren uit delen verwelkt bladweefsel of stengelweefsel van de planten (zie punt 3.1.3 voor de maceratie van weefsel).
 14. Gezien deze hoge mate van versnippering is het onmogelijk genetisch gemodificeerde gewassen van conventionele en biologische gewassen te isoleren en dit kan ook een ernstige bedreiging opleveren voor de ontwikkeling van de biologische landbouw in Polen.
 15. Uit de strategie blijkt dat het verdedigbaar is om een aantal activa van PZL Hydral te isoleren en aan een particuliere investeerder te verkopen met het oog op de schuldsanering van PZL Hydral.