Betekenis van:
kathode

kathode
Zelfstandig naamwoord
 • een elektrische geleider waarlangs elektronen een elektrolyt binnengeleid worden
"Een reductie vindt plaats aan de kathode."
kathode (de ~ | meervoud kathodes, kathoden)
Zelfstandig naamwoord
 • negatieve elektrode

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. fluorescentielampen met verhitte kathode
 2. Andere fluorescentielampen met verhitte kathode
 3. Fluorescentielampen met verhitte kathode, met twee lampvoeten
 4. Delen van kathodestraalbuizen; delen van elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode, n.e.g.
 5. Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera’s), andere dan die bedoeld bij post 8539
 6. buizen met koude kathode, al dan niet met gas gevuld, die op dezelfde wijze als een vonkbrug werken, en alle volgende kenmerken hebben:
 7. buizen met koude kathode, al dan niet met gas gevuld, die op dezelfde wijze als een vonkbrug werken, en alle volgende kenmerken hebben:
 8. buizen met koude kathode, al dan niet met gas gevuld, die op dezelfde wijze als een vonkbrug werken, en alle volgende kenmerken hebben:
 9. "met opgeslagen programma bestuurde" productieapparatuur voor boogverdampen welke een net van gekoppelde elektromagneten omvat voor de besturing van de punt van de boogontlading op de kathode;
 10. De anode kan een kegel zijn die via een isolatie aan de rand van de kathode is bevestigd of de kamer wordt als anode gebruikt.
 11. Productieapparatuur voor boogverdampen welke een net van gekoppelde elektromagneten omvat voor de besturing van de punt van de boogontlading op de kathode;
 12. Samenstellingen van vermogensgelijkrichterdioden, bestaande uit 2 dioden met een gemiddelde doorlaatstroom van niet meer dan 600 A en een weerkerende piek-sperspanning van niet meer dan 40 V, elk geborgen in een omhulling en verbonden door een gemeenschappelijke kathode
 13. Kwik in fluorescentielampen met koude kathode (cold cathode fluorescent lamps — CCFL) en fluorescentielampen met externe elektrode (external electrode fluorescent lamps — EEFL) voor speciale doeleinden met ten hoogste (per lamp):
 14. Boogverdampen maakt gebruik van een uit het materiaal van de te vormen deklaag bestaande kathode welke opgebruikt wordt en waarbij een vonkoverslag op het oppervlak wordt gecreëerd door een kort aardcontact.
 15. Fluorescentielamp met een koude kathode (CCFL) of een externe elektrode (EEFL) met een diameter van ten hoogste 5 mm en een lengte van meer dan 120 mm maar ten hoogste 1570 mm