Betekenis van:
kelderen

kelderen
Werkwoord
  • naar de kelder gaan, zinken
"In het Amsterdamse havengebied is door een ongeluk bij een kolenoverslag een schip gekelderd."
kelderen
Werkwoord
  • naar de kelder sturen, doen zinken
"Op 30 december werd het schip gekelderd door de U-435."
kelderen
Werkwoord
  • ''overdrachtelijk'' snel omlaag gaan
"In 2008 kelderden de aandelenmarkten."
kelderen
Werkwoord
  • naar de bodem zakken; doen zinken
"een schip kelderen"
"een voorstel/plan kelderen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Wegvervoer in Europa: De deskundige geeft aan dat voor Europa als geheel het wegvervoer — dat een sleutelrol speelt bij gegroepeerd vervoer/koeriersdiensten/vervoer van genormaliseerde pakketten — een laagdrempelige sector is voor nieuwkomers en bijgevolg te lijden heeft van een permanente structurele overcapaciteit [14], hetgeen is bevestigd door het kelderen van de prijzen in de afgelopen vijf à zeven jaar.
  2. Om de sector concurrerender te maken dienen maatregelen te worden getroffen die het afvlakken van de conjuncturele ontwikkelingen vergemakkelijken door de verwerking van bepaalde oorspronkelijk voor de markt voor verse producten bestemde hoeveelheden via de betaling van bijzondere steun te bevorderen wanneer het conjuncturele overaanbod de prijzen doet kelderen, waarbij het dient te gaan om hoeveelheden die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.