Betekenis van:
zinken

zinken
Werkwoord
 • naar de bodem zakken; doen zinken
"het schip zinkt"
"naar de bodem zinken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

zinken
Werkwoord
 • in een vloeistof, meestal water, traag naar beneden zakken
"Het schip is nog niet gezonken, maar dat staat wel te gebeuren."
zinken
Werkwoord
 • het meest met de mens verwante vierhandige zoogdier uit de orde der primaten

Synoniemen

zinken
Bijvoeglijk naamwoord
 • van zink
"een zinken aanrecht"
zinken
Bijvoeglijk naamwoord
 • van zink vervaardigd
"De Tweede Wereldoorlog zag in Nederland de komst van zinken muntstukken."
zink (de ~ | meervoud zinken)
Zelfstandig naamwoord
 • koperen blaasinstrument

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ze brachten tien vijandelijke schepen tot zinken.
 2. Geschud door de golven, maar zij zal niet zinken
 3. Voorschrift 2.6 — Vergoeding voor zeevarenden in geval van verlies of zinken van het schip
 4. Individuele corrosiebeïnvloedende factoren moeten worden beoordeeld (deksels, schroeven, zinken of cadmium bussen, gelegeerde isolatiedeksels enz.).
 5. Norm A2.6 — Vergoeding voor zeevarenden bij verlies of zinken van het schip
 6. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of zinken en die enig gebruik van het water kunnen hinderen.
 7. Zeevarenden hebben recht op een passende vergoeding in geval van letsel, verlies of werkloosheid als gevolg van verlies of zinken van het schip.
 8. Elk lid stelt regels op die waarborgen dat, in alle gevallen waarin het schip verloren gaat of zinkt, de reder aan elke zeevarende aan boord een schadeloosstelling betaalt wegens werkloosheid die uit verlies of zinken van het schip voortvloeit.
 9. .1 De vulbare lengte op een bepaald punt van de scheepslengte is voor een schip het deel van de scheepslengte dat als midden het bedoelde punt heeft, en waarover het schip onder de hieronder beschreven aanname voor de permeabiliteit moet vollopen om tot de indompelingsgrenslijn in te zinken.
 10. De in het eerste lid van deze norm bedoelde regels doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten die een zeevarende kan hebben ingevolge het nationale recht van het betrokken lid ingevolge verlies of letsel als gevolg van verlies of zinken van het schip.