Betekenis van:
keurmerk

keurmerk (het ~ | meervoud keurmerken)
Zelfstandig naamwoord
 • bewijs van goedkeuring; divers assortiment
"een keurmerk toekennen"
"een keurmerk dragen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Verpakker/ Verwerker en keurmerk
 2. voorzien is van een speciaal keurmerk of identificatiemerk dat:
 3. zij moeten van het bijzondere keurmerk zijn voorzien.
 4. Het keurmerk wordt afgegeven door het „Bureau de la Marque nationale”.
 5. De producten moeten voldoen aan de respectieve voorwaarden voor het keurmerk zoals bedoeld in:
 6. niet kan worden verward met het keurmerk van artikel 4 van Beschikking 2006/779/EG;
 7. Daartoe moeten dat vlees en die producten van een speciaal keurmerk worden voorzien.
 8. die overeenkomstig artikel 3 of artikel 4 gevaccineerd zijn, voorzien wordt van een speciaal keurmerk of identificatiemerk dat niet kan worden verward met het keurmerk van artikel 4 van Beschikking 2006/779/EG;
 9. De producten moeten voldoen aan de respectieve voorschriften inzake het aanbrengen van het keurmerk zoals vastgesteld in:
 10. Artikel 5, onder b) van die beschikking bepaalt dat dergelijk vlees van een speciaal keurmerk moet worden voorzien.
 11. De criteria worden vastgesteld op een niveau waardoor wordt bevorderd dat met geringe milieueffecten vervaardigde matrassen het keurmerk krijgen.
 12. invoering van een keurmerk voor dienstverleners zodat de consument gemakkelijk kan controleren of een bepaalde dienstverlener al dan niet een gedragscode heeft onderschreven,
 13. al dit verse vlees wordt voorzien van het overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2002/99/EG of overeenkomstig Beschikking 2001/304/EG vastgestelde keurmerk;
 14. moeten wanneer zij in het vrije verkeer worden gebracht, voorzien zijn van het op dat moment in de nationale regelgeving van die nieuwe lidstaat voorgeschreven nationale keurmerk.
 15. al dit vlees wordt voorzien van het in sectie I, hoofdstuk III, van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 854/2004 vastgestelde keurmerk;