Betekenis van:
kolonisatie

kolonisatie (de ~ | meervoud kolonisaties)
Zelfstandig naamwoord
 • het vestigen van kolonies

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Kolonisatie kan zowel onschadelijke en functionele micro-organismen als pathogene micro-organismen betreffen.
 2. het vermogen tot persistentie en vermenigvuldiging in een gastheer (indicatie van kolonisatie of infectiviteit),
 3. LACTORAL bevat levende probiotische bacteriën met een sterk vermogen tot kolonisatie van het darmkanaal, geïsoleerd uit gezonde, natuurlijk gevoede zuigelingen
 4. Kolonisatie: proliferatie en persistentie van een micro-organisme in een milieu, zoals externe (huid) of interne (ingewanden, longen) lichaamsoppervlakken.
 5. Wachttijden, herbetredingstermijnen, of andere voorzorgsmaatregelen moeten op zodanige wijze worden vastgesteld dat er geen kolonisatie of schadelijke effecten te verwachten zijn bij dieren.
 6. Om van kolonisatie te spreken, moet het micro-organisme in een specifiek orgaan ten minste persisteren gedurende een langere periode dan verwacht.
 7. Geen toelating wordt verleend indien het micro-organisme en/of het gewasbeschermingsmiddel dat het micro-organisme bevat, bij aanbevolen gebruiksvoorwaarden, inclusief een realistisch „worst-case” scenario, kolonisatie of nadelige effecten zouden kunnen veroorzaken bij de mens of bij dieren.
 8. De door de aanvrager voorgestelde claim luidde als volgt: „LACTORAL bevat levende probiotische bacteriën met een sterk vermogen tot kolonisatie van het darmkanaal, geïsoleerd uit gezonde, natuurlijk gevoede zuigelingen”.
 9. overdracht van dier op mens: elke persoon die op zodanige wijze contact heeft gehad met een dier met een door laboratoriumonderzoek bevestigde infectie/kolonisatie, dat hij de infectie opgelopen zou kunnen hebben;
 10. De wachttijden, herbetredingstermijnen, of andere voorzorgsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat er geen kolonisatie of schadelijke effecten te verwachten zijn, moeten realistisch zijn; zo nodig, moeten er bijzondere voorzorgsmaatregelen worden voorgeschreven.
 11. blootstelling aan besmet voedsel/drinkwater: elke persoon die voedsel of drinkwater met een door laboratoriumonderzoek bevestigde besmetting heeft binnengekregen of een persoon die mogelijk besmette producten van een dier met een door laboratoriumonderzoek bevestigde infectie/kolonisatie heeft binnengekregen;
 12. Wachttijden, herbetredingstermijnen, of andere voorzorgsmaatregelen moeten op zodanige wijze worden vastgesteld dat er geen kolonisatie of schadelijke effecten te verwachten zijn bij omstanders of bij arbeidskrachten die worden blootgesteld nadat het gewasbeschermingsmiddel is toegepast.
 13. kolonisatie, infectiviteit en toxiciteit omvatten een ingewikkeld stel van interacties tussen micro-organismen en gastheren en wellicht zullen deze eindpunten niet even gemakkelijk als onafhankelijke eindpunten kunnen worden vastgesteld;
 14. Als er aanwijzingen zijn voor kolonisatie in de gastheer en/of als er schadelijke effecten worden waargenomen die duiden op toxiciteit/infectiviteit — het blootstellingsscenario (dit wil zeggen acute of herhaalde blootstelling) in aanmerking genomen — zijn verdere tests noodzakelijk.
 15. De oorsprong van de stam, voorzover relevant, zijn natuurlijke habitat inclusief gegevens over het natuurlijke achtergrondniveau, de levenscyclus en de mogelijkheden op het gebied van overleven, kolonisatie, voortplanting en verspreiding, moeten worden geëvalueerd.