Betekenis van:
kredietwaardig

kredietwaardig
Bijvoeglijk naamwoord
 • economisch sterk genoeg om een krediet te krijgen
"kredietwaardige klanten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. if de langetermijnrente voor een kredietwaardig bedrijf,
 2. In deze periode was Hynix volgens geen enkele maatstaf kredietwaardig.
 3. ib de benchmarkrente voor een niet-kredietwaardig bedrijf,
 4. Marktanalysten waren het erover eens dat Hynix in deze periode niet kredietwaardig was.
 5. De kans op wanbetaling door een kredietwaardig bedrijf binnen één jaar bedroeg in 20010, 13 %.
 6. Bovendien liepen de schulden steeds verder op omdat TB niet langer kredietwaardig was.
 7. De kans op wanbetaling door een niet-kredietwaardig bedrijf binnen één jaar bedroeg in 2001 volgens Moody's 34,34 %.
 8. In wezen komt dit hierop neer dat wordt uitgegaan van een op de markt geldend rentetarief voor kredietwaardige leningnemers en dat hieraan een „risicopremie” wordt toegevoegd voor het grotere risico van kredietverstrekking aan een niet-kredietwaardig bedrijf.
 9. Bij een dergelijke berekening zou worden uitgegaan van de looptijd van de lening, de door een kredietwaardig bedrijf te betalen rente, het wanbetalingspercentage van niet-kredietwaardige bedrijven binnen een bepaalde termijn en het wanbetalingspercentage van kredietwaardige bedrijven binnen dezelfde termijn.
 10. Ook wordt uitgegaan van het algemeen aanvaarde idee dat bij het verstrekken van een lening aan een bedrijf dat niet als kredietwaardig wordt beschouwd, de kans op wanbetaling groter is.
 11. Om het rapport van het Panel in dit geval toe te passen, heeft de Commissie gebruikgemaakt van de volgende formule om een benchmarkrente voor een niet-kredietwaardig bedrijf te berekenen:
 12. De doelstellingen op middellange termijn waren dan ook dubbel: i) het hoofd bieden aan de financieringsbehoeften van France Télécom, en ii) de onderneming van haar schuld bevrijden en haar eigen vermogen opnieuw opbouwen, een conditio sine qua non om de onderneming op termijn opnieuw kredietwaardig te maken tegenover de beursmarkt.
 13. De Commissie bevestigt derhalve haar oorspronkelijke bevinding dat Hynix door de investeerders niet voldoende kredietwaardig werd bevonden voor de „junk bonds”-markt en dat in het onderzoektijdvak het soort kapitaalmarkt waarnaar het Panel verwijst, ontoegankelijk was voor bedrijven met zulke slechte vooruitzichten als Hynix.