Betekenis van:
kritisch

kritisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • grondig onderzoekend
"kritisch lezen"
"een kritische geest"
kritisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • met veel kritiek; afbrekend
"kritische woorden"

Synoniemen

kritisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • ernaar geneigd vraagtekens te plaatsen achter iets
kritisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • onder zulke omstandigheden dat er meer neutronen geproduceerd dan geabsorbeerd worden, waardoor een nucleaire kettingreactie op gang kan komen

Voorbeeldzinnen

 1. Specificatie van kritisch ontwerpdoel
 2. Deel B. Kritisch verdunningsvolume
 3. Deel B — Kritisch verdunningsvolume
 4. Kritisch emissiegerelateerd niet-gepland onderhoud
 5. De informatie moet altijd kritisch worden geanalyseerd.
 6. TFacuut dient te worden gebruikt bij de berekening van het kritisch verdunningsvolume.
 7. Bepaald emissiegerelateerd onderhoud moet ook als kritisch emissiegerelateerd onderhoud worden geclassificeerd.
 8. Duitsland staat over het algemeen kritisch tegenover de toepassing van de CAPM-methode.
 9. Bij deze methode is de bemonsteringsprocedure wat minder kritisch, maar worden meer filters gebruikt.
 10. voorraad- of opslagvaten, speciaal ontworpen om kritisch veilig te zijn en bestand tegen de corrosieve werking van salpeterzuur;
 11. Greenpeace heeft een rapport ingediend waarin het investeringsbeleid en de rekeningen van BNFL worden onderzocht en kritisch worden besproken.
 12. De gegevens worden dusdanig gedetailleerd beschreven dat de resultaten, onafhankelijk van de interpretatie door de auteur, kritisch kunnen worden beoordeeld.
 13. De bewerkingsprocedures worden op gezette tijden kritisch geëvalueerd om na te gaan of zij nog steeds de beoogde resultaten opleveren.
 14. De aanbevelingen van de fabrikant moeten ook gegevens bevatten over de categorie (bv. emissiegerelateerd, niet-emissiegerelateerd, kritisch of niet-kritisch) van het voorgestelde nieuwe geplande onderhoud en, wat het emissiegerelateerde onderhoud betreft, het maximale onderhoudsinterval.
 15. Afgezien van Ofex lieten ook JP Jenkins Stockbrokers en the Quoted Companies Alliance zich kritisch uit over de Investbx-maatregel.