Betekenis van:
kwantificeren

kwantificeren
Werkwoord
 • in hoeveelheden uitdrukken
"de gevolgen van een ingreep kwantificeren"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De entiteit hoeft deze aanpassingen niet te kwantificeren.
 2. Methoden voor het bepalen en kwantificeren van residuen
 3. vrij gemakkelijk te kwantificeren en vrij gemakkelijk te identificeren en te bevestigen is;
 4. De „ernst van de verwonding” is dus een manier om het gevaar te kwantificeren.
 5. Methoden voor het bepalen en kwantificeren van residuen (zowel levensvatbare als niet-levensvatbare)
 6. vrij gemakkelijk te kwantificeren en vrij gemakkelijk te identificeren en te bevestigen is;
 7. Om deze factoren te kwantificeren, betrekt de investeerder alle beschikbare bedrijfs- en marktinformatie in zijn afwegingen.
 8. Bovendien moet Oostenrijk de financiële gevolgen van deze overeenkomsten voor de prijsaanbiedingen van beide bieders kwantificeren.
 9. Om deze factoren te kwantificeren, betrekt de investeerder alle beschikbare bedrijfs- en marktinformatie bij zijn afwegingen.
 10. Informatieasymmetrieën houden in dat kredietgevers de omvang van het aan een bepaalde KMO verbonden risico niet kunnen kwantificeren.
 11. Daarom acht de Commissie het dienstig enige aanwijzingen te verstrekken wat betreft de methodiek voor het kwantificeren van het voordeel.
 12. Om het steunbedrag te kwantificeren, moet worden onderzocht wat het in theorie het effect is wanneer schulden niet worden ingevorderd.
 13. De Commissie hoeft het bedrag van de steun dat is vervat in de maatregelen, niet precies te kwantificeren.
 14. PI kan geen actieve fondsbeheerstrategieën toepassen (in de door […] gemaakte kwantitatieve analyse wordt getracht de hierdoor veroorzaakte beperkingen te kwantificeren).
 15. Dat contract moet als benchmark dienen voor het beoordelen en kwantificeren van het voordeel voor de onderneming.