Betekenis van:
uitdrukken

uitdrukken
Werkwoord
 • uiten
"je voorzichtig uitdrukken"
"het/dat is wat sterk/voorzichtig uitgedrukt"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitdrukken
Werkwoord
 • voorstellen; blijk geven van; uiting geven aan; in het openbaar verkondigen
"iets in cijfers uitdrukken"
"niet in geld uit te drukken zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitdrukken
Werkwoord
 • ''zich ~'': een gevoel of gedachte in taal verwoorden
"Hij drukte zich uit in niet mis te verstane woorden."
uitdrukken
Werkwoord
 • uitwringen
"puistjes uitdrukken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Ik hou er niet van als wiskundigen die veel meer weten dan ik hun gedachten niet duidelijk kunnen uitdrukken.
 2. Eigen namen van de eenheid van vermogen: voltampère, symbool „VA”, voor het uitdrukken van het schijnbaar vermogen van elektrische wisselstroom, en var, symbool „var”, voor het uitdrukken van reactief elektrisch vermogen.
 3. Voor het uitdrukken van de relatie tussen r2 en de concentratie moet een geschikt model worden gekozen. De keuze moet worden beargumenteerd.
 4. Verder mogen symbolen die de soevereiniteit van de lidstaat van uitgifte uitdrukken niet worden gereproduceerd op medailles en penningen in de vorm waarin zij op euromunten worden weergegeven.
 5. Deze naleving kan en moet worden aangescherpt door de beschikbaarheid van strafrechtelijke sancties die een sociale afkeuring uitdrukken die kwalitatief verschilt van het effect van administratieve sancties of van een compensatieregeling naar burgerlijk recht.
 6. De wijziging betreft de vervanging van „kg” en „liter” door „ton (Mg)” voor het uitdrukken van de totale vooraf goedgekeurde hoeveelheid afvalstoffen, waardoor consistentie wordt bereikt met de in de bijlagen I A, I B en VII van de verordening gebruikte eenheden.
 7. Producenten die uitgaan van de euro, zoals de EU-producent, verkeren, gezien de schommelingen van de Koreaanse won ten opzichte van de US-dollar in de beoordelingsperiode, in een gunstiger positie dan hun Koreaanse concurrenten wat betreft grondstoffen die worden betrokken bij leveranciers die hun prijzen in US dollar uitdrukken.
 8. Indien in dit laatste geval de aanwezigheid van tolken voor de gehele terechtzitting of voor bepaalde behoeften niettemin om bijzondere redenen onmisbaar wordt geacht (bijvoorbeeld indien het Gerecht de verschijning in persoon heeft gelast van een partij die zich niet in het Frans kan uitdrukken), moet daartoe tot het Gerecht een met redenen omkleed verzoek worden gericht zodra de oproeping voor de terechtzitting is ontvangen, zodat een eventuele verandering van zaal of de aanwezigheid van tolken zo spoedig mogelijk kan worden georganiseerd.
 9. In artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat, wanneer de gemiddelde communautaire marktprijs van geslachte varkens die wordt vastgesteld op basis van de prijzen die in elke lidstaat op de representatieve markten van de Gemeenschap worden genoteerd en worden gewogen door middel van coëfficiënten die de relatieve omvang van de varkensstapel van elke lidstaat uitdrukken, lager is en naar verwachting lager zal blijven dan 103 % van de referentieprijs, de Commissie kan besluiten steun voor de particuliere opslag te verlenen.