Betekenis van:
kweker

kweker (de ~ | meervoud kwekers)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die beroepsmatig planten kweekt

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. wordt verstaan onder „kweker”:
 2. DE RECHTEN VAN DE KWEKER
 3. De rechten van de kweker
 4. De kweker kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.
 5. wordt verstaan onder „het kwekersrecht”: het recht van de kweker waarin dit Verdrag voorziet;
 6. In dat geval verlangt hij van de kweker dat deze een andere benaming voorstelt.
 7. de kweker niet de rechten betaalt die eventueel verschuldigd zijn voor de handhaving van zijn recht,
 8. de nationaliteit van de aanvrager, indien hij een natuurlijke persoon is, zijn aanduiding als partij in de procedure overeenkomstig artikel 2 van deze verordening en, indien hij niet de kweker is, de naam en het adres van de kweker;
 9. Met het oog op het onderzoek kan de dienst alle benodigde inlichtingen, bescheiden of materiaal van de kweker verlangen.
 10. hetzij rechtstreeks door de zaadhandelaar of de kweker zelf; tot staving van deze productie dient een vermeerderingsaangifte te zijn gedaan.
 11. hetzij op grond van een vermeerderingscontract dat is gesloten tussen een zaadhandelaar of een kweker enerzijds, en een zaadvermeerderingsbedrijf anderzijds,
 12. de hoeveelheid binnengekomen cocons met opgave van de kweker die ze heeft geleverd en de datum van ontvangst.
 13. [Inschrijving van de benaming] De benaming van het ras wordt door de kweker gedeponeerd bij de dienst.
 14. de kweker niet een andere geschikte benaming voorstelt, ingeval de benaming van het ras na de verlening van het recht wordt doorgehaald.
 15. De nodige maatregelen moeten worden vastgesteld voor het geval dat een zaadhandelaar of een kweker uit een bepaalde lidstaat zaad vermeerdert of laat vermeerderen in een andere lidstaat.