Betekenis van:
kwijtschelden

kwijtschelden
Werkwoord
 • laadde
"schulden kwijtschelden"
"iemand het restant van een boete kwijtschelden"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Kwijtschelden van schulden
 2. Kwijtschelden achterstallige BTW
 3. Kwijtschelden achterstallige vastgoedbelasting
 4. Kwijtschelden van rente op belastingverplichtingen
 5. Kwijtschelden van heffing voor 2004
 6. Kwijtschelden niet-betaalde bijdragen, inclusief rente
 7. Het belastingkantoor, de enige publieke crediteur, ging akkoord met het kwijtschelden van een bedrag van 9730739 SKK (256000 EUR).
 8. De tweede belangrijke maatregel is het kwijtschelden door het ministerie van Financiën van vorderingen jegens FSO van PLN 34860000 (EUR 9 miljoen).
 9. In dit verband moet worden benadrukt dat AESA door het kwijtschelden van de 309 miljoen EUR aan schulden van haar scheepswerven, hun financiële situatie met hetzelfde bedrag verbeterde.
 10. De Commissie merkt op dat de eerste kapitaalverhoging middels het kwijtschelden van schulden op 31 december 2004 plaatsvond, bijna anderhalf jaar na de oprichting van EVO.
 11. Ook voor de kapitaalverhogingen middels het kwijtschelden van schulden door AGVO kan de Commissie naar haar analyse in punt 10.1.2.1.1 verwijzen.
 12. Niettemin moet de lidstaat die de merktekens of herkenningstekens heeft afgegeven, het teruggeven, kwijtschelden of vrijgeven van het betaalde of zekergestelde bedrag afhankelijk kunnen stellen van de voorwaarde dat de verwijdering of vernietiging van de tekens wordt aangetoond.
 13. Ten slotte is het ook gebruikt om het startkapitaal van EVO te betalen en aan EVO leningen te verstrekken, die later (31 december 2004, 31 december 2005 en 21 december 2007) middels het kwijtschelden van schulden in kapitaal zijn omgezet.
 14. Het kwijtschelden van schulden is te vergelijken met een subsidie die niet terugbetaald hoeft te worden. Het (deel-)bedrag van de schuld dat afgeschreven is, dient als staatssteun aangemerkt te worden.
 15. Ook wezen de Slowaakse autoriteiten erop dat begin 2004 een duidelijke beleidsinstructie was uitgegaan van het ministerie van Financiën naar de belastingkantoren, die erop neerkwam dat deze niet mochten instemmen met akkoorden waarin sprake was van het kwijtschelden van vorderingen door belastingkantoren.