Betekenis van:
vrijstellen

vrijstellen
Werkwoord
 • ontheffen van; ontslaan van iets; mbt. een plicht of last
"iemand vrijstellen van belasting"
"vrij worden gesteld van de dienst"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

vrijstellen
Werkwoord
 • ''~ van'': ontslaan van een bestaande verplichting
"Men stelde hem daarvan vrij."

Voorbeeldzinnen

 1. Handelingen die de lidstaten mogen blijven vrijstellen
 2. Deel B - Handelingen die de lidstaten mogen blijven vrijstellen
 3. De lidstaten mogen de volgende posities geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de toepassing van artikel 111:
 4. De lidstaten kunnen personen die de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde volgen, van deze voorwaarde vrijstellen.
 5. De lidstaten kunnen van de verplichting tot instelling van een auditcomité vrijstellen:
 6. Zij mogen deze ondernemingen vrijstellen van de in artikel 11, lid 1, eerste alinea, bedoelde voorwaarde.
 7. De ECB kan de volgende instellingen op niet-discriminatoire basis van reserveverplichtingen vrijstellen:
 8. Daarom moeten de lidstaten die marktdeelnemers kunnen vrijstellen van de nakoming van bepaalde verplichtingen.
 9. Op verzoek van de Gemeenschap kan de IAEA kerntechnisch materiaal vrijstellen van de veiligheidscontrole.
 10. De lidstaten kunnen de belastingplichtigen vrijstellen van de betaling van de verschuldigde BTW wanneer het bedrag daarvan onbeduidend is.
 11. De lidstaten kunnen bepaalde categorieën instellingen vrijstellen van betaling van de in de leden 1 en 2 bedoelde vergoeding.
 12. De lidstaten kunnen inrichtingen en ondernemingen vrijstellen van het bepaalde in artikel 23, lid 1, voor onderstaande handelingen:
 13. De lidstaten mogen evenwel een levering waarvan het totale bedrag lager is dan het in de eerste alinea, punt c), genoemde bedrag, van belasting vrijstellen.
 14. De bevoegde ordonnateur kan op basis van zijn analyse van de beheerrisico's overheidsinstellingen, Europese instellingen en internationale organisaties van deze verplichting vrijstellen.
 15. In afwijking van lid 2 kunnen de lidstaten de exporteurs bij de bevoorrading van platforms van overlegging van het leverantiebewijs vrijstellen, wanneer het een levering betreft: