Betekenis van:
ontslaan

ontslaan
Werkwoord
 • beëindigen van een ziekenhuisopname
"De patiënt werd drie dagen na de opname weer uit het ziekenhuis ontslagen."
ontslaan
Werkwoord
 • ontheffen van; ontslaan van iets; mbt. een plicht of last
"iemand ontslaan van zijn verplichting/taak"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ontslaan
Werkwoord
 • (m.b.t. een werknemer) de arbeidsovereenkomst beëindigen van, meestal wegens onbekwaamheid of wangedrag van de werknemer
ontslaan
Werkwoord
 • (+ ''van'') ontheffen (van), vrijstellen (van): ''iemand ontslaan van een verplichting''

Voorbeeldzinnen

 1. Ze moesten driehonderd mannen ontslaan in de fabriek.
 2. Een aantal ondernemingen zal de productie van soortgelijke producten moeten stopzetten en werknemers moeten ontslaan.
 3. De veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur werden bereikt door het ontslaan van ongeschoolde arbeidskrachten.
 4. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de uitvoerend directeur te ontslaan.
 5. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid de uitvoerend directeur te ontslaan, volgens dezelfde procedure.
 6. Het controleorgaan kan de nalevingsfunctionaris ontslaan na goedkeuring door de regulerende instantie.
 7. Vanaf 1999 was Bull opnieuw verplicht om activa af te stoten en personeel te ontslaan.
 8. Hierdoor zouden sommige ondernemingen zeer waarschijnlijk gedwongen worden hun productie te staken en hun werknemers op korte termijn te ontslaan.
 9. De bevoegdheid om de uitvoerend directeur te ontslaan berust bij de raad van bestuur, die daarbij dezelfde procedure volgt.
 10. Bovendien was Evergreen vanwege haar meerderheid in de raad van commissarissen bevoegd iedere directeur te benoemen of te ontslaan.
 11. de directeur te benoemen en, indien nodig, te ontslaan, en disciplinair toezicht te houden over de directeur;
 12. De bevoegdheid om de uitvoerend directeur te ontslaan, berust bij de raad van bestuur, die daarvoor dezelfde procedure volgt.
 13. Met name werd vastgesteld dat het de drie groepen producenten/exporteurs vrijstaat personeel aan te werven en te ontslaan.
 14. Hierdoor zullen sommige bedrijven in de nabije toekomst gedwongen worden hun productie te staken en hun werknemers te ontslaan.
 15. De bevoegdheid om de plaatsvervangend uitvoerend directeur te ontslaan, berust bij de raad van bestuur, die daarvoor dezelfde procedure volgt.