Betekenis van:
landschap

landschap (het ~ | meervoud landschappen)
Zelfstandig naamwoord
 • stuk land dat men beschouwt
"in het landschap"
"het politieke landschap"

Hyperoniemen

landschap (het ~ | meervoud landschappen)
Zelfstandig naamwoord
 • streek met typische eigenschappen
"het [Engelse] landschap"
"een agrarisch landschap"

Hyperoniemen

landschap (het ~ | meervoud landschappen)
Zelfstandig naamwoord
 • schilderstuk dat een landschap voorstelt
"er hing een landschapje aan de muur"

Hyperoniemen

landschap
Zelfstandig naamwoord
 • hoe een bepaalde streek eruitziet qua geologische vormen en begroeiing
landschap
Zelfstandig naamwoord
 • een schilderij waarop [1] het onderwerp van het kunstwerk is

Voorbeeldzinnen

 1. (landschap enz. op bouwterreinen).
 2. (landschap enz.) met betrekking tot de bouw.
 3. instandhouding van het agrarische landschap en bossen.
 4. De beheerder van de toeristische accommodatie moet de gasten via milieuvoorlichting en -educatie informeren over biodiversiteit, landschap en natuurbehoudmaatregelen ter plaatse (1,5 punt).
 5. Adequate landbouwsystemen helpen bij de instandhouding van het landschap en de uiteenlopende habitats, gaande van wetlands tot droge weidegronden en bergweiden.
 6. De beheerder van het kampeerterrein moet de gasten via milieuvoorlichting en -educatie informeren over biodiversiteit, landschap en natuurbehoudmaatregelen ter plaatse (1,5 punt).
 7. In een groot aantal gebieden vormt het landschap een belangrijk onderdeel van het culturele en natuurlijke erfgoed en is het mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van het gebied als woon- en werkplek;
 8. Ontwikkeling van de instrumenten (met inbegrip van ICT-instrumenten) die beleidsmakers en anderen die een rol spelen bij sectoren zoals landbouw, visserij en aquacultuur en plattelandsontwikkeling, nodig hebben (landschap, methoden voor landbeheer enz.); sociaal-economische en ethische productievoorwaarden.
 9. wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstelling of motief vormen nadat zij op de wand zijn aangebracht.
 10. toepassing in procédés voor verwerking tot compost en voor biologische afbraak waarbij de nodige zorg wordt gedragen voor het milieu, en met name voor de kwaliteit van het water en van het landschap.”.
 11. Er bestaat een bepaald risico op een wijdverbreide verstoring van het onderhoud van olijfbomen, die op haar beurt tot een achteruitgang van het vegetatiedek en het landschap zou kunnen leiden of negatieve maatschappelijke gevolgen zou kunnen hebben.
 12. De fysieke structuur is legaal gebouwd en voldoet aan alle relevante wet- of regelgeving van het gebied waar deze is gebouwd, in het bijzonder betreffende het behoud van landschap en biodiversiteit;
 13. vormen van aquacultuur die de bescherming en verbetering van het milieu, de natuurlijke rijkdommen en de genetische diversiteit, en het beheer van het landschap en de traditionele kenmerken van aquacultuurgebieden omvatten;
 14.  Wijzen van gebruik van landbouwgrond die verenigbaar zijn met de bescherming en verbetering van het milieu, het landschap en de kenmerkende elementen daarvan, de natuurlijke hulpbronnen, de bodem en de genetische verscheidenheid, en verlaging van de productiekosten;
 15. Landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde leveren een belangrijke bijdrage tot de instandhouding van de biodiversiteit en van habitats, de bescherming van het landschap en de kwaliteit van de bodem.