Betekenis van:
leges

leges (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • door een overheid opgelegde heffing; administratiekosten
"leges betalen"
"leges heffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voor deze verlenging bedragen de leges 30 EUR.
 2. Ik neem er kennis van dat de leges niet worden terugbetaald indien het visum wordt geweigerd.
 3. De lidstaten moeten leges kunnen heffen om de gemaakte kosten te dekken.
 4. Het geheven bedrag mag worden afgerond en de consulaten zorgen er in het kader van plaatselijke Schengensamenwerking voor dat zij gelijke leges heffen.
 5. De lidstaten kunnen leges heffen om hun kosten te dekken van onder meer het onderzoek van de registratieaanvragen, de bezwaarschriften, de wijzigingsaanvragen en de annulatieaanvragen uit hoofde van deze verordening.
 6. Voor de gederfde leges loopt de maatregel van 1 januari van het jaar dat in het financieringsbesluit tot goedkeuring van het jaarprogramma wordt genoemd, tot 31 december van dat jaar.
 7. De in lid 1 bedoelde gederfde leges worden berekend op basis van het tarief voor transitvisa dat is vastgesteld in bijlage 12 bij de gemeenschappelijke visuminstructies, binnen het financiële kader als bedoeld in artikel 14, lid 9.
 8. De lidstaten mogen leges heffen ter dekking van door hen gemaakte kosten in verband met onder meer het onderzoek van beschermingaanvragen, bezwaarschriften, wijzigingsverzoeken en annulatieaanvragen uit hoofde van deze subsectie.
 9. Artikel 11, lid 2, van wet nr. 21/92 bevestigt slechts de toepasselijkheid van artikel 1 van wetsdecreet nr. 404/90, waarin wordt bepaald dat ondernemingen kunnen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting en andere leges die verschuldigd zijn over de activa welke noodzakelijk zijn voor de concentratie of de samenwerking in kwestie.
 10. Het Fonds financiert gederfde leges uit transitvisa en bijkomende kosten die voortvloeien uit de toepassing van de regeling betreffende het doorreisfaciliteringsdocument (FTD) en het doorreisfaciliteringsdocument voor treinreizigers (FRTD) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 693/2003 van de Raad en Verordening (EG) nr. 694/2003 van de Raad.