Betekenis van:
leiderschap

leiderschap (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het leider zijn
"politiek/religieus/artistiek/moreel leiderschap"
"zijn onbetwiste/natuurlijke leiderschap"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. leiderschap en teamgedrag, synergie;
 2. leiderschap en teamgedrag, synergie;
 3. Leiderschap, samenwerking, synergie, besluitvorming, delegeren
 4. Leiderschap, samenwerking, synergie, besluitvorming, delegeren
 5. Evenzo kunnen met dit blok alle werknemers basisvaardigheden op het gebied van leiderschap leren.
 6. GMES zal Europa leiderschap verschaffen op een gebied van beheer en gebruik van belangrijke infrastructuren, inclusief strategische ruimtecapaciteiten.
 7. Over het algemeen moeten zij aan onderzoek doen of recentelijk gedaan hebben en wetenschappelijk leiderschap op Europees of wereldniveau hebben uitgeoefend.
 8. De vaardigheden hebben betrekking op proactief projectbeheer (waaronder planning, organisatie, management, leiderschap en delegeren, analyseren, communiceren, debriefing, evaluatie en verslaglegging), daadwerkelijke vertegenwoordiging en onderhandelen en het vermogen zowel alleen als in teamverband te werken.
 9. Er kunnen afwijkingen worden toegestaan ingeval een referentielaboratorium van de Europese Unie het leiderschap en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de organisatie van een workshop met een ander referentielaboratorium van de Europese Unie.
 10. Uit de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad moet blijken dat de Wetenschappelijke Raad gezaghebbend en absoluut wetenschappelijk leiderschap kan uitoefenen en wijsheid en ervaring met visie en verbeelding in zich verenigt.
 11. patiëntenveiligheid: oprichting van een geïntegreerd overkoepelend netwerk om de samenwerking op dit terrein te verbeteren, met aandacht voor culturen, leiderschap en klinisch bestuur, rapportage- en leermechanismen, uitwisseling van beste praktijken en betrokkenheid van belanghebbenden.
 12. Afwijkingen kunnen worden toegestaan als een referentielaboratorium van de Europese Unie het leiderschap en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de organisatie van een seminar met een ander referentielaboratorium van de Europese Unie.
 13. ondersteuning van leiderschap en netwerkvorming voor een brede integratie van geestelijke gezondheidsbevordering en preventie van psychische aandoeningen op het werk, gericht op een betere balans tussen goede geestelijke gezondheid en beroepsleven;
 14. De gezamenlijke programmering van onderzoek inzake voeding en gezondheid zou zorgen voor de coördinatie van het onderzoek naar het effect van de levenswijze en de voeding op de gezondheid, wat aanzienlijk zou bijdragen tot de uitbouw van een volledig functionerende Europese onderzoeksruimte inzake de preventie van voedingsgerelateerde ziekten en het leiderschap en concurrentievermogen van onderzoek binnen dit gebied zou versterken.
 15. De activiteiten zullen Europa's wetenschappelijke en technologische basis verstevigen en zijn wereldwijde leiderschap op ICT-gebied consolideren, de product-, dienst- en procesinnovatie en creativiteit door toepassing van ICT bevorderen en ervoor zorgen dat de vooruitgang in de ICT snel wordt vertaald in voordelen voor de burger, het bedrijfsleven, de industrie en de overheden in Europa.