Betekenis van:
level

level
Zelfstandig naamwoord
 • rang in een hiërarchie, stadium van ontwikkeling, trap van beschaving enz.

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze High Level Group is een forum waaraan vertegenwoordigers van de Commissie en bedrijfsleiders deelnemen.
 2. Dit niveau ligt ver boven het trigger level van 2 % van de risicogewogen activa [44].
 3. Dit blootstellingsniveau wordt de afgeleide dosis zonder effect (derived no-effect level — DNEL) genoemd.
 4. De studie […] stelt dat de betreffende methode „compares the current level of yields and the steepness of the yield curve relative to recent history and indicates trades based on expectations of yield level and curve steepness mean reversion.
 5. Voor vitaminen en sporenelementen mag, in plaats van een ADI, een UL („tolerable upper intake level”) worden gebruikt.
 6. Adres: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia
 7. Voor systemen waar ACPI-normen van toepassing zijn, komt de uitstand overeen met stand ACPI System Level S5.
 8. The SMTP domain used is visionmail.eu, where every Schengen State has its own third-level domain „xx”.
 9. Het „Declared A-weighted Sound Power Level” (re lpW) (opgegeven A‐gewogen geluidsvermogensniveau) van de draagbare computer mag, overeenkomstig punt 3.2.5. van ISO 9296, niet meer bedragen dan:
 10. Nederland heeft betoogd dat de belastingvrijstelling, althans tot op zekere hoogte, het „level playing field” voor deze sector in de interne markt zou herstellen.
 11. Omdat er geen duidelijk „no-observed-adverse-effect-level” (NOAEL) aan te wijzen is, kon de EFSA geen aanbeveling doen voor een ADI voor propylparaben.
 12. Nederland acht de belastingvrijstelling noodzakelijk om een „level playing field” voor de Nederlandse keramische industrie in de interne markt te herstellen.
 13. Als zwak punt van La Poste wordt ook gesteld: „Likely capital structure change at company or bank level in the long term”.
 14. De wijze waarop splijtstof in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk zal worden geborgen, blijft onzeker, zoals de ervaring met de Nirex Intermediate Level Waste-opslag heeft geleerd.
 15. Eerste verslag van de High Level Group, „Contributing to an integrated approach on competitiveness, energy and environment policies” (http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg_en.htm).