Betekenis van:
levensvreugde

levensvreugde (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • levenslust
"levensvreugde uitstralen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. De subrogatie van het Agentschap strekt zich evenwel niet uit tot de rechten op schadeloosstelling uit hoofde van strikt persoonlijke schade, zoals met name schadeloosstelling wegens immateriële schade en smartengeld, alsmede dat deel van de schade wegens esthetisch verlies en gederfde levensvreugde dat het bedrag van de eventuele vergoeding uit hoofde van artikel 68 te boven gaat.