Betekenis van:
lotgevallen

lotgevallen (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • iets ongewoons, onverwachts dat iemand overkomt
"de lotgevallen van [Don Quichotte]"

Synoniemen

Hyperoniemen

lotgevallen
Zelfstandig naamwoord
 • belevenissen.

Voorbeeldzinnen

 1. IX. GEDRAG EN LOTGEVALLEN IN HET MILIEU
 2. Uit veldstudies afkomstige informatie over ecotoxiciteit, lotgevallen en biobeschikbaarheid
 3. nadere informatie over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet diisopropylamine;
 4. nadere informatie over de lotgevallen en het gedrag van potentiële metabolieten in alle relevante compartimenten;
 5. Samenvatting en evaluatie van het gedrag en de lotgevallen in het milieu
 6. De betrokken lidstaten moeten voorschrijven dat nadere informatie wordt verstrekt over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet U1.
 7. Bij het kijken naar mogelijke schadelijke milieueffecten moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke lotgevallen van GGM's die aan de inperking ontsnappen en in voedselwebben terechtkomen.
 8. „De betrokken lidstaten moeten voorschrijven dat nadere informatie wordt verstrekt over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet CGA179944 in zure bodems.”.
 9. Daarom moet worden voorgeschreven dat de kennisgever nadere informatie over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet CGA179944 in zure bodems verstrekt.
 10. De betrokken lidstaten moeten verzoeken om overlegging van nadere informatie over het gedrag en de lotgevallen (aerobe afbraak in de bodem) en het langetermijnrisico voor vogels, in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen.
 11. De betrokken lidstaten moeten voorschrijven dat nadere informatie wordt verstrekt over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet NOA 435343 en over het risico voor in het water levende organismen.
 12. Bij Richtlijn 2009/77/EG van de Commissie [2] is penconazool als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG met de bijzondere bepaling dat de lidstaten het gebruik daarvan alleen in kassen mogen toestaan en dat de kennisgever uiterlijk 31 december 2011 nadere informatie over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet U1 moet verstrekken.
 13. Op 5 juli 2007 diende de kennisgever, Bayer CropScience, de vereiste studies bij de als rapporteur optredende lidstaat in, waaronder studies en gegevens over de lotgevallen en het gedrag (fysisch, chemisch en toxicologisch) van de metaboliet N,N-dimethylsulfamide en de ecotoxicologische eigenschappen daarvan.
 14. Het ging daarbij met name om de lotgevallen en het gedrag van deze werkzame stof in het milieu die zouden kunnen leiden tot verontreiniging van het grondwater door de vorming van niet-geïdentificeerde verbindingen als gevolg van afbraak in de bodem met mogelijke jaarlijkse gemiddelde percolatiewaterconcentraties van meer dan 0,1 μg/l.
 15. Verder moet voor cyromazine en penconazool worden voorgeschreven dat de kennisgevers nadere informatie verstrekken over de lotgevallen en het gedrag van de bodemmetaboliet NOA 435343 (voor cyromazine) en U1 (voor penconazool) en over het risico voor in het water levende organismen.