Betekenis van:
machinekamer

machinekamer (de ~ | meervoud machinekamers)
Zelfstandig naamwoord
 • ruimte waarin zich de machines bevinden

Hyperoniemen

machinekamer
Zelfstandig naamwoord
 • een ruimte voor machines

Voorbeeldzinnen

 1. De machinekamer bemannen.
 2. (1.1, onder f)) — Directe communicatie en communicatie met de machinekamer
 3. tot de volgende bestemming de machinekamer veilig te bedienen;
 4. Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor gezellen die deel uitmaken van de machinekamerwacht in een bemande machinekamer of aangewezen zijn om dienst te doen in een tijdelijk onbemande machinekamer
 5. Verplichte minimumeisen inzake vaarbevoegdheidsverlening voor officieren belast met de machinekamerwacht in een bemande machinekamer, of de aangewezen werktuigkundigen, belast met de wacht in een tijdelijk onbemande machinekamer
 6. Onvoldoende schone machinekamer, teveel olie-watermengsel in de bilges, isolatie van leidingen met inbegrip van de uitlaatleidingen in de machinekamer, aangetast door olie, slecht functioneren van de lensinrichting.
 7. voldoen aan de eisen voor een werktuigkundige belast met de wacht in de machinekamer:
 8. De toegang tot de brug, de machinekamer, de stuurmachinekamer en alle accommodatie/interne ruimten beveiligen en controleren.
 9. ten minste zes maanden diensttijd hebben behaald in de machinekamer in overeenstemming met sectie A-III/1 van de STCW-code, en
 10. de regelingen voor de wacht op de brug of de wacht in de machinekamer voldoen niet aan de door de vlaggenstaat voor het schip vastgestelde eisen;
 11. .3 Voor elk schip wordt een document afgegeven waarop vermeld staat of het geschikt is om te varen met een tijdelijk onbemande machinekamer.
 12. .2 Orders vanaf de brug, bestemd voor het voortstuwingswerktuig, moeten worden aangegeven op de centrale post van de machinekamer, c.q. op de manoeuvreerstand.
 13. Een doeltreffende spreekverbinding moet zijn aangebracht tussen de centrale post van de machinekamer of de manoeuvreerstand, de brug en de verblijven van de werktuigkundigen.
 14. nagaat hoe het staat met de algemene toestand van het schip, met inbegrip van de hygiënische omstandigheden, en van de machinekamer en de accommodatie.
 15. Een doeltreffende spreekverbinding moet zijn aangebracht tussen de centrale post van de machinekamer of de manoeuvreerstand, de brug en de verblijven van de werktuigkundigen.