Betekenis van:
minderheid

minderheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • kleinste van twee of meer groepen
"een minderheid van [vijf/zes personen/deelnemers]"
"in de minderheid zijn"

Synoniemen

Hyperoniemen

minderheid (de ~ | meervoud minderheden)
Zelfstandig naamwoord
 • relatief kleine bevolkingsgroep
"culturele minderheid"
"etnische minderheid"

Hyperoniemen

minderheid
Zelfstandig naamwoord
 • een groep die binnen een groter geheel in aantal minder dan de helft uitmaakt
"Een minderheid wordt soms gediscrimineerd of zelfs vervolgd."

Voorbeeldzinnen

 1. De blokkerende minderheid bedraagt 281 stemmen.”.
 2. De blokkerende minderheid bedraagt 281 stemmen.
 3. Lid zijn van een etnische minderheid en gebrekkige kennis van de officiële landstaal zijn bijzondere risicofactoren.
 4. Zo nodig dienen de conclusies of bezwaren van de minderheid te worden aangegeven.
 5. Ook de conclusies of voorbehouden van de eventuele minderheid moeten worden vermeld.
 6. SG doet in dat verband opmerken dat haar cliënten die deze erkenning krijgen, in minderheid Frans zijn.
 7. Derhalve zou een minderheid van ontevreden crediteuren in de praktijk niet in staat zijn de liquidatie af te dwingen.
 8. Het gereduceerde belang van Austrian Airlines in SCA zal geen substantiële, blokkerende minderheid naar Oostenrijks vennootschapsrecht inhouden.
 9. De meeste ondernemingen hebben genoeg aan financiering met vreemd vermogen op basis van activa, maar een grote minderheid heeft behoefte aan risicokapitaalinvesteringen.
 10. De lidstaten kunnen evenwel toestaan dat een minderheid van beroepsbeoefenaren bij het beheer van het stelsel van publiek toezicht is betrokken.
 11. De door RR benoemde bestuursleden vormen een minderheid (vier op een totaal van negen); de anderen worden benoemd door de grootste aandeelhouder.
 12. Stichtingen en andere publieke of private partijen mogen aandelen in bezit hebben die samen nooit meer mogen bedragen dan een minderheid van het geheel.
 13. Bevordering van een klimaat van verdraagzaamheid tussen de Servische en Roma-minderheid en nemen van maatregelen om personen te beschermen die lid zijn van een minderheid en die mogelijk worden bedreigd of gediscrimineerd of die geconfronteerd worden met vijandigheid of geweld.
 14. Staatsambtenaren die deel uitmaken van de raad van bestuur of die leidinggevende functies vervullen, moeten in de minderheid zijn of er moet worden aangetoond dat de onderneming niettemin voldoende vrij is van staatsinmenging;
 15. Zoeken naar duurzame oplossingen in de vorm van repatriëring voor de integratie van gemeenschappen die tot de Roma-minderheid behoren en in onzekere omstandigheden in kampen leven, en voor groepen binnenlands ontheemden die in informele centra leven.