Betekenis van:
minteken

minteken
Zelfstandig naamwoord
  • teken voor getallen van een negatieve waarde

Hyperoniemen

minteken
Zelfstandig naamwoord
  • het symbool - om een aftrekking of een negatief getal aan te duiden
minteken (het ~ | meervoud mintekens)
Zelfstandig naamwoord
  • het leesteken '-'; het leesteken '-'

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Als de kantelbeveiliging zich vóór het vlak van het zwaartepunt bevindt, wordt de gemeten waarde voorafgegaan door een minteken (– L6).
  2. in de rubriek wordt de vermelding „Schengenstaten” aangebracht, gevolgd door een tussen haakjes geplaatst minteken en de codes van de lidstaten waarvoor het visum niet geldig is;
  3. De temperatuur wordt uitgedrukt in °C en gerapporteerd in de vorm: plus- of minteken en twee cijfers vóór en één na het decimaalteken (±99,9).
  4. Horizontale afstand tussen het zwaartepunt en het snijpunt aan de voorkant van de kantelbeveiliging (aan te geven met een minteken als dit punt vóór het vlak van het zwaartepunt ligt)
  5. De verticale positie (hoogte of diepte) van het instrument moet worden aangegeven in meter met een plusteken (hoogte boven het maaiveld) of een minteken (diepte onder het maaiveld) met twee cijfers vóór en één cijfer na het decimaalteken (±99,9).
  6. In de financiële rekening moet een afname van de nettoactiva/toename van de nettopassiva met een plusteken worden gerapporteerd, en een toename van de nettoactiva/afname van de nettopassiva met een minteken.
  7. Bij teruggekregen bedragen moet, als het gevraagde bedrag is verlaagd omdat hoeveelheid, oppervlakte of aantal dieren niet correct was, de aanpassing van de hoeveelheid worden genoteerd met een minteken.