Betekenis van:
muntstuk

muntstuk
Zelfstandig naamwoord
 • een geslagen stuk metaal, veelal rond van vorm, dat als betaalmiddel fungeert
"Je hebt voor deze automaat twee muntstukken van een euro nodig."
muntstuk (het ~ | meervoud muntstukken)
Zelfstandig naamwoord
 • plat stuk metaal als betaalmiddel; plat stuk metaal als betaalmiddel

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. voor dergelijke uitgiften wordt uitsluitend het muntstuk van 2 euro gebruikt;
 2. Geen vermelding van de naam van de munteenheid en van de denominatie van het muntstuk
 3. Op de nationale zijde zou noch de naam van de eenheidsmunt, noch de denominatie van het muntstuk mogen worden herhaald.
 4. Het randschrift van het muntstuk van 2 euro kan melding maken van de denominatie, mits alleen het cijfer „2” of de term „euro” of beide worden gebruikt.
 5. Het muntstuk van 2 euro is voor dit doel het meest geschikt, vooral wegens zijn grote diameter en zijn technische kenmerken, die een adequate bescherming tegen vervalsing bieden.
 6. Het randschrift van het muntstuk van 2 euro kan melding maken van de denominatie, mits alleen het cijfer „2” en/of de term „euro” worden gebruikt.
 7. Op de gemeenschappelijke Europese zijde van de euromuntstukken is zowel de naam van de eenheidsmunt als de denominatie van het muntstuk weergegeven.
 8. Onverminderd punt 6 mogen de ontwerpen die voor de nationale zijden van de voor circulatie bestemde, in euro of in cent luidende muntstukken worden gebruikt, niet worden gewijzigd, tenzij het staatshoofd naar wie op een muntstuk wordt verwezen, verandert.
 9. Te dien einde dienen de lidstaten hun nieuwe ontwerpen van euromuntstukken (met inbegrip van het randschrift van het muntstuk van 2 euro) aan de Commissie toe te zenden voor verdere verspreiding.
 10. Het randschrift van het muntstuk van 2 euro kan wel melding maken van de denominatie, mits in overeenstemming met de in de meeste lidstaten gangbare werkwijze alleen het cijfer „2” en/of de term „euro” worden gebruikt.
 11. De ontwerpen die voor de nationale zijden van normale voor circulatie bestemde euromuntstukken worden gebruikt, mogen in principe niet worden gewijzigd, tenzij het staatshoofd naar wie op een muntstuk wordt verwezen, verandert.
 12. de nominale waarde van een eurobankbiljet of -muntstuk, zoals voor bankbiljetten vastgelegd in Besluit ECB/2003/4 of in een latere rechtshandeling van de ECB, en voor muntstukken in Verordening (EG) nr. 975/98 of in een latere rechtshandeling van de Gemeenschap. „ESS (Eurosystem Strategic Stock— Strategische voorraad van het Eurosysteem)”
 13. Op de nationale zijde van de voor circulatie bestemde euromuntstukken mag noch de denominatie, noch enigerlei deel van de denominatie van het muntstuk worden herhaald. Op deze zijde mag evenmin de naam van de eenheidsmunt of van de onderverdeling ervan worden herhaald, tenzij een dergelijke vermelding het gevolg is van het gebruik van een ander alfabet.
 14. Op de nationale zijde mag noch de denominatie, noch enigerlei deel van de denominatie van het muntstuk worden herhaald. Op deze zijde mag evenmin de naam van de eenheidsmunt of van de onderverdeling ervan worden herhaald, tenzij een dergelijke vermelding het gevolg is van het gebruik van een ander alfabet.
 15. Bovendien is de Raad overeengekomen dat een wijziging van de normale nationale zijde mogelijk is indien het op een muntstuk afgebeelde staatshoofd verandert en dat het moratorium op wijzigingen van de nationale zijde om andere redenen eind 2008 kan worden heroverwogen.